Územní plánování

Další odkazy

30.3.2021

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 a o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 3. 2021.

30.3.2021

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 18. 6. 2018. č. usnesení ZK/14/1061/2018.

13.1.2020

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě žádosti oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o jejím pořízení zkráceným postupem podle § 42a - § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), dne 25. 3. 2019 usnesením č. ZK/19/1474/2019.