Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

1. 7. 2024

VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN
- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje


Organizační struktura KÚ

ředitel úřadu

 • oddělení interního auditu a finanční kontroly - VAFK
  odbor organizační a právní - ORG [ kontakty ]
 
  odbor kancelář ředitele - KR [ kontakty ]
 
  odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad - MSZ [ kontakty ]
 
 • oddělení stížností a dozoru obcí -  SDO
 • oddělení majetkové - MJ
 • oddělení vnitřní správy - VS
 • oddělení krajský živnostenský úřad - KZU
  odbor ekonomický - EK [ kontakty ]
 
  [ kontakty ]
 
  odbor územního plánování a stavebního řádu - UP [ kontakty ]
 
  odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - RG [ kontakty ]
 
  [ kontakty ]
 
 • oddělení středního a speciálního vzdělávání - SSV
 • oddělení primárního a zájmového vzdělávání - PZV
 • oddělení rozpočtu škol a školských zařízení - RSSZ
 • oddělení účetní evidence škol a školských zařízení - UESZ
  [ kontakty ] (Portál sociálních služeb)
 
 • oddělení sociálně právní ochrany dětí - SPOD
 • oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb - SPPR
 • oddělení plánování a financování sociálních služeb - PFSS
  [ kontakty ]
 
 • oddělení zdravotnictví - OZD
 • oddělení zdravotní péče a ekonomiky - ZPE
  [ kontakty ]
 
  odbor investic - INV [ kontakty ]
 
 • oddělení veřejných zakázek - ZAK
 • oddělení přípravy a realizace staveb - PRST
 • oddělení ekonomické - EKO
  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - KP [ kontakty ]
 
  odbor analýz, podpory řízení a kontroly  - AK [ kontakty ]
 
 • oddělení přezkumu hospodaření obcí - PHO
 • oddělení metodiky a kontroly - MEK
  odbor Informatiky - INF [kontakty]
 
 • oddělení informatiky - IT
 • oddělení projektů a síťové infrastruktury - ITP
 • oddělení geografických informačních systémů a digitálně technické mapy - GEO

 

Soubory ke stažení