Aktuální judikatura k oblasti zadávání VZ

23. 4. 2024 Autor: admin admin

Ekonomický odbor pro vás zpracoval výběr právních vět – judikatury z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a pravomocných soudních rozhodnutí, z oblasti zadávání veřejných zakázek (viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se o zkušební verzi, která bude ještě upravována zejména dle požadavků uživatelů či jiných podnětů. Tento materiál bude pravidelně (zpravidla měsíčně) aktualizován o nové právní věty – judikaturu.

Jednotlivé právní věty – judikatura, jsou systematicky řazeny dle jednotlivých problematik (předpokládáme, že to tak bude uživatelům spíše vyhovovat), přičemž výňatky ze soudních rozhodnutí budou vždy doplňovány do tohoto materiálu v okamžiku, kdy dojde ke zveřejnění příslušného soudního rozhodnutí.

Ekonomický odbor věří, že zejména veřejní zadavatelé naleznou v tomto materiálu cenné informace, které využijí při zadávání veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, ale zejména pak zadávaných dle citovaného zákona.

Ekonomický odbor přivítá jakýkoli podnět, návrh, doporučení apod., k předmětnému, přičemž veškeré vaše podněty budou dle možností zohledněny.

Vaše podněty a připomínky zasílejte na naše níže uvedené kontakty:

 

 

Soubory ke stažení