Seznam památkových rezervací na území Královéhradeckého kraje a výnosy vlády

12. 4. 2022

Památkové rezervace jsou územím, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, které může Vláda České republiky podle § 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci. Památková rezervace, které byly prohlášeny před nabytím účinnosti uvedeného zákona podle předchozích právních předpisů, jsou podle § 42 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, považovány za památkové rezervace podle tohoto zákona

 

Městské památkové rezervace (MPR) 

 

název

obec s rozšířenou působností

okres

Prohlášeno

1

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987

2

Jičín

Jičín

Jičín

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987

3

Josefov

Jaroměř

Náchod

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987

4

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Náchod

Výnos ministra kultury České socialistické republiky č. 15. 106/69-II/2 ze dne 3. prosince 1969

 

Památkové rezervace (PR)

 

název

obec s rozšířenou působností

okres

prohlášeno

1

Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě

Dvůr Králové nad Labem

Trutnov

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. prosince 1987

 

Vesnické památkové rezervace (VPR)

 

název

obec s rozšířenou působností

okres

prohlášeno

1

Křinice

Broumov

Náchod

Nařízení vlády České republiky č. 127/1995 Sb. ze dne 24. května 1995

2

Vesec u Sobotky

Jičín

Jičín

Nařízení vlády České republiky č. 127/1995 Sb. ze dne 24. května 1995


 

Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb.
prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace - vesnické památkové rezervace Křinice (obecní úřad obce s rozšířenou působností: BROUMOV) a Vesec u Sobotky (obecní úřad obce s rozšířenou působností: JIČÍN)

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 417/87-VI/1
prohlášení památkových rezervací historických jader měst a obcí s rozšířenou působností

Výnos ministra kultury České socialistické republiky č. 15 106/69-II/2
prohlášení historického jádra města Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci