Krajské dotace pro rok 2014 - sociální oblast

Krajské dotační programy pro rok 2014

21.1.2015

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2014

Finanční prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2014, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 23.6.2014 a je možné využívat do 31. prosince 2014 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Do vyúčtování za rok 2014 zahrnout i část dotace z navýšení, které bylo schváleno dne 3.11.2014 a to ve výši čerpané částky.

7.1.2015

Avíza o dočerpání dotací v sociální oblasti pro rok 2014

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a smlouvy v rámci Programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2014.

27.6.2014

2. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2014 vyplacena

18.6.2014 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 2. splátky dotace na rok 2014 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

25.6.2014

Výsledky dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 23.6.2014 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2014.

24.4.2014

1. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2014 vyplacena

Ve dnech 1.4.2014 a 4.4.2014 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 1. splátky dotace na rok 2014 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.