Stavební řád

16.12.2020

Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů (prosinec 2020)

Dne 15. prosince 2020 se formou internetového přímého přenosu uskutečnil na Krajském úřadě Královéhradeckého seminář k aktuálním otázkám na úseku stavebního řádu. Materiály jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení v .zip archivu.

24.6.2019

Zápis z odborného semináře pro pracovníky stavebních úřadů Královéhradeckého kraje ze dne 20. června 2019

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil jednodenní seminář pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu přeneseného výkonu státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu, který se uskutečnil dne 20. června 2019 v sále Jana Letzela v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Materiály z tohoto semináře jsou k dispozici ke stažení, případně jsou k dispozici ke stažení pouze oprávněným uživatelům po zadání přístupového hesla, které jim bylo zasláno e-mailem.