Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI

V současné době je příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti UKONČEN. Další výzva k předkládání žádostí je plánovaná na JARO 2024.

V případě zájmu o odběr novinek z oblasti kotlíkových dotací se můžete zaregistrovat ZDE (Odběr novinek - Formuláře Google)

Podmínky a dokumenty ukončené výzvy č. 23OPK01 naleznete ZDE.

Dokumenty k vyúčtování výzvy č. 22OPK01 naleznete ZDE

Výčet podporovaných zařízení (nových kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií na https://svt.sfzp.cz/.

Ostatní domácnosti, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmovosti, ale přesto mají o dotaci na výměnu zdroje tepla zájem, se mohou obracet na Státní fond životního prostředí, který žádosti o dotace také přijímá (www.novazelenausporam.cz, e-mail: dotazy@sfzp.cz).

Infolinka: 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

16.6.2023

Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 23OPK01)

Dne 5. 6. 2023 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 16. 8. 2022 do 31. 8. 2023. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

16.5.2023

Dokumenty k vyúčtování - výzva č. 22OPK01 (Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti)

Příjemce má povinnost provést výměnu zdroje vytápění do 24 měsíců od podpisu smlouvy poskytovatelem dotace (Královéhradeckým krajem). V tomto období musí též předložit Závěrečnou zprávu včetně dokladů k vyúčtování. Veškeré změny jsou oznamovány poskytovateli dotace neprodleně po jejím provedení (týká se především kontaktních a identifikačních údajů) nebo před jejím provedením (např. změna zdroje vytápění, rekonstrukce nemovitosti) na formuláři "Prohlášení o změnách". Dokumenty ke stažení naleznete v příloze.

10.2.2023

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 5. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6. 2. 2023 (č. usnesení RK/4/233/2023) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 22 999 718,97 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v 5. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 10. 8. 2022) a v 6. kole výzvy (reg. žádostí dne 24. 8. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

19.1.2023

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 4. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 16. 1. 2023 (č. usnesení RK/2/131/2023) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 9 658 670,90 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti ve 4. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 27. 7. 2022) a 23 projektů z 5. kola výzvy (reg. žádostí dne 10. 8. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

13.1.2023

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 3. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. 1. 2023 (č. usnesení RK/1/37/2023) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 17 443 448,68 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti ve 3. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 13. 7. 2022) a 31 projektů ze 4. kola výzvy (reg. žádostí dne 27. 7. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

14.12.2022

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 2. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12. 12. 2022 (č. usnesení RK/39/1810/2022) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 29 911 498,45 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti ve 2. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 29. 6. 2022) a 11 projektů ze 3. kola výzvy (reg. žádostí dne 13. 7. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

2.12.2022

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 1. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 28. 11. 2022 (č. usnesení RK/38/1717/2022) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 100 982 688,38 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v 1. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 15. 6. 2022) a úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

11.7.2022

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6. 6. 2022 (č. usnesení RK/19/853/2022) schválila poskytnutí finanční podpory dalším žadatelům, kteří byli v rámci výzvy č. 21OPK01 zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

10.6.2022

Příručka k podání a vyplnění žádosti v dotačním portále DOTIS

V této příručce budete seznámeni s návodem pro podání a vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“, kde musí mít žadatel zřízen svůj uživatelský účet. Pro následné zpřístupnění žádosti je nutné vždy provést tzv. "REGISTRACI ŽÁDOSTI", která bude probíhat ve dnech 15. 6. 2022, 29.6. 2022, 13. 7. 2022, 27. 7. 2022, 10. 8. 2022, 24. 8. 2022 od 10 - 14h.

12.5.2022

Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 22OPK01)

Dne 9. 5. 2022 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

31.3.2022

Informace k podpoře plynových kotlů - nízkopříjmové domácnosti

V současné době dochází ke změnám podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatel si může pořídit nový plynový kotel kondenzační pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022 a za předpokladu, že je nemovitost vytápěna nevyhovujícím kotlem na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy.

24.3.2022

Semináře - kotlíkové dotace pro nízkopříjmové - duben, květen 2022

V průběhu měsíce dubna a května 2022 se v Královéhradeckém kraji uskuteční semináře pro žadatele o kotlíkové dotace. Termíny a místa konání jsou uvedeny v příloze. Individuální konzultace budou probíhat kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. V 11:00 hod a ve 14:00 hod se uskuteční krátká prezentace zaměřená na podmínky poskytování kotlíkových dotací.

12.1.2022

Nejčastější otázky a odpovědi - nízkopříjmové domácnosti (platné k 11. 1. 2022)

Otázky a odpovědi mohou být průběžně doplňovány a zaměřují se na poskytování kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti (tzn. žádosti podávané přes krajský úřad). Zároveň upozorňujeme, že odpovědi na některé otázky se mohou do vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci změnit, neboť v současné době nejsou oficiálně schváleny podmínky Operačního programu Životní prostředí, ze kterého budou finanční prostředky poskytovány.

6.1.2022

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Infolinka: 722 960 675 (Po-Pá 8-16:00 hodin)
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

20.12.2021

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 13. 12. 2021 (č. usnesení RK/40/2127/2021) schválila poskytnutí finanční podpory dalším žadatelům, kteří byli v rámci výzvy č. 21OPK01 zařazeny do tzv. zásobníku projektů.

2.7.2021

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 28. 6. 2021 (č. usnesení RK/20/1169/2021) schválila navýšení alokované částky výzvy č. 21OPK01 na celkovou výši 22 36 188,38 Kč a zároveň schválila poskytnutí finanční podpory žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu.

1.6.2021

Výsledky hodnocení výzvy č. 21OPK01

Rada Královéhradeckého kraje projednala dne 24. 5. 2021 žádosti o dotaci předložené v rámci dodatečné výzvy č. 21OPK01 (příjem žádostí únor-březen 2021). V souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o vytvoření zásobníku projektů. Zásobníkem projektů se rozumí seznam žádostí o dotaci, které ačkoliv splňují podmínky hodnocení, tak na ně v současné době není dostatek finančních prostředků. O navýšení finančních prostředků ve výši cca 22 mil. Kč je zažádáno na Ministerstvu životního prostředí. Předpokládáme jejich schválení v červnu 2021. Poté bude část projektů vyjmuta ze zásobníku a doporučena Radě KHK k podpoření. Následně budou žadatelé vyzvání k podpisu a uzavření k Smlouvy o poskytnutí dotace (červenec/srpen 2021).

18.5.2021

Zásobníkové projekty podpořené dotací 20OPK01

Rada Královéhradeckého kraje na svých zasedáních dne 8. 3. 2021 (č. usnesení RK/8/422/2021) a dne 10. 5. 2021 (č. usnesení RK/14/837/2021) schválila k vyjmutí celkem 574 projektových žádostí (90 + 484) ze zásobníku projektů a poskytnutí podpory žadatelům uvedeným v přiložených seznamech.

12.10.2020

Probíhá schvalování podaných žádostí ve výzvě 20OPK01

Vážení žadatelé,

v současné době probíhá schvalování podaných žádostí ve výzvě 20OPK01. V případě, že Vaše žádost projde kladně hodnocením formálních náležitostí bude schválena Radou Královéhradeckého kraje do konce r.2020. Následně v 1. čtvrtletí r. 2021 Vám bude zasláno oznámení o poskytnutí dotace vč. návrhu smlouvy o poskytnutí dotace. Výdaje na výměnu nového zdroje jsou uznatelné již od r. 2015, tzn. pokud bude Vaše žádost podpořena a uzavřena s Vámi smlouva o poskytnutí dotace, můžete po uzavření smlouvy zpětně ihned předložit podklady k proplacení dotace (pokud jste realizovali výměnu zdroje vytápění do konce r.2020). Pokud budete čekat až na schválení smlouvy, lhůta na realizaci výměny od data podpisu smlouvy je 12 měsíců.

Stav administrace Vaší žádosti můžete také průběžně sledovat v IS DOTIS na svém účtu.

10.6.2020

Kraj rozdělí další finance na kotlíkové dotace

Královéhradecký kraj bude od 2. září opět přijímat další žádosti o dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. O kotlíkové dotace bude moci zažádat 1800 domácností. V aktuální výzvě bude k dispozici bezmála 42 milionů korun.

25.5.2020

Poslední výzva "kotlíkových dotací"

Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu „kotlíkových dotací“. V případě, že Rada Královéhradeckého kraje schválí na svém jednání 8.6. vyhlášení průběžné výzvy, tentokrát 20OPK01, bude poslední výzva na kotlíkové dotace probíhat začátkem září 2020.

23.5.2019

Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji

Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019-2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.