Zásobníkové projekty podpořené dotací 20OPK01

18. 5. 2021 Autor: Hana Klikarová

Rada Královéhradeckého kraje na svých zasedáních dne 8. 3. 2021 (č. usnesení RK/8/422/2021) a dne 10. 5. 2021 (č. usnesení RK/14/837/2021) schválila k vyjmutí celkem 574 projektových žádostí (90 + 484) ze zásobníku projektů a poskytnutí podpory žadatelům uvedeným v přiložených seznamech.

Podpora se poskytuje žadatelům z výzvy č. 20OPK01 Kotlíkových dotací vyhlášené 2. 9. 2020, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením, ale z důvodu vyčerpání alokace nemohly být finančně podpořeny a byly tak zařazeny do zásobníku. Níže uvedení žadatelé budou podpořeni z prostředků operačního programu Životní prostředí (poř. č. 413 - 507) a z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření Ministerstva životního prostředí (poř. č. 508 -1017). Podpora je poskytována v souladu s umístěním v pořadníku žadatelů.

Soubory ke stažení