Sociální oblast - 2010

Krajské dotační programy pro rok 2010

10.1.2011

Finanční vypořádání dotace MPSV 2010

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

6.1.2011

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010, pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2010, programu pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2010 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2010 na předepsaných formulářích.

2.11.2010

3. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2010 vyplacena

Dne 23.9.2010 byly z Krajského úřadu Královehradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky dotace na rok 2010 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královehradeckého kraje podle § 101 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

4.8.2010

2. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2010 vyplacena

Dne 28.5.2010 byly z Krajského úřadu Královehradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 2. splátky dotace na rok 2010 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královehradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

23.6.2010

Výsledky dotačního řízení v sociální oblasti pro rok 2010

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 17.6.2010 dotace na poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. v Královéhradeckém kraji v roce 2010, na podporu služeb, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb. pro rok 2010 a na podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2010.

20.4.2010

1. splátka dotace MPSV ČR pro rok 2010 vyplacena

Dne 25.3.2010 byly z Krajského úřadu Královehradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 1. splátky dotace na rok 2010 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královehradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.