Dotační programy v oblasti kultura a památkové péče

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí v oblasti kultury a památkové péče najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

  • https://dotace.kr-kralovehradecky.cz

    Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

24.3.2022

Dotační programy z oblasti památková péče

Dotace podporují veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu příslušného dotačního programu. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje a přispívají k obnově kulturních památek v kraji.