ZELENÝ ÚŘAD

23. 2. 2022

Terciární sektor, jako významný spotřebitel výrobků a služeb, představuje velký potenciál pro zavádění environmentálně šetrného a ekonomicky výhodného provozu. Díky vysoké míře komunikace s veřejností jsou subjekty v terciální sféře schopny svým přístupem pozitivně ovlivňovat velkou část populace. Instituce by proto měly věnovat pozornost tomu, jaké prostředí nabízí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, za jakých podmínek fungují, s jakými dopady na životní prostředí, a jak jsou v tomto ohledu vnímány.

Zelený provoz znamená respektování preventivní ochrany životního prostředí, šetření zdrojů, třídění a předcházení vzniku odpadů, omezování zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami. Pozitivním přístupem k životnímu prostředí je možné významně přispět k prosazování udržitelné spotřeby a výroby v celé společnosti.

Obsah ilustrační foto