Granty a dotace archiv

24.5.2007

2007::Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2007

Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační řízení na Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2007 v Královéhradeckém kraji - Program I. (projekty místního a regionálního charakteru). Formulář žádosti. Metodický pokyn. Výše přidělené dotace.

15.5.2007

2007::Dotační programy vyhlašované Královéhradeckým krajem pro rok 2007

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/37/1449/2006 ze dne 13. 12. 2006 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1133/2006 ze dne 7. 12. 2006, Královéhradecký kraj vypsal dotační programy na rok 2007 pro oblast školství. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje na rok 2007 v oblasti školství

23.4.2007

2007::Evropské fondy

Evropské fondy - Školy Královéhradeckého kraje a jejich možnosti získání. Materiály z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, která se uskutečnila dne 20. 4. 2007.

7.2.2007

2007::Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006-2010 – závěry z prezentace

Dne 5. února 2007 uspořádal Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP (dříve Národní agenturou Socrates) prezentaci Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006-2010 - blokového grantu financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska.

5.12.2005

2006::Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2006


Přehled podpořených projektů.
Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační řízení na Program č. I. Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2006 v Královéhradeckém kraji. Metodický pokyn k preventivním programům pro okresní metodiky preventivních aktivit, pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace v Královéhradeckém kraji na rok 2006 schválený usnesením Rady Královéhradeckého Kraje č. 31/1226/2005 ze dne 23. 11. 2005 je ke stažení uvnitř zprávy.

5.12.2005

2006:.SMR200613 – Příprava a vzdělávání školních metodiků prevence

Program z oblasti primární prevence
Přehled podpořených projektů.
Odborné vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro školní metodiky preventivních aktivit všech typů škol a školských zařízení. Vychází ze „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008“ (příprava a hodnocení Preventivních programů, přednášková činnost, semináře, vícedenní kurzy, zážitkové semináře, apod.). Program je tématicky zaměřen na aktuální potřeby daného regionu. Je určen především pro projekty celookresního charakteru.

5.12.2005

2006::SMR200608 – Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže

Program z oblasti práce s dětmi a mládeží
Přehled podpořených projektů.
Podpora funkce krajských článků organizací zaštiťujících činnost místních organizací dětí a mládeže a občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží, podpora pořádání celokrajských akcí organizovaných ve prospěch organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže a místních organizací.