Strategie rozvoje kraje 2014 -2020

24. 10. 2019 Autor: admin admin

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 vyžaduje nastavení základních strategických dokumentů do roku 2020.

Stanovení krajské rozvojové strategie je základní fundament pro přípravu Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014 – 2020. Tento rozvojový dokument je důležitou součástí pro strategické plánování ve vazbě na priority České republiky i Evropské unie vedoucí k posílení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/828/2014 ze dne 28. 4. 2014

Soubory ke stažení

 • Strategie rozvoje kraje 2014 -2020 (pdf, 1525 kB, 29.5.2014)

 • Příloha č. 1 (pdf, 4617 kB, 29.5.2014)

  Profil kraje

 • Příloha č. 2 (pdf, 171 kB, 29.5.2014)

  Vnější strategický rámec

 • Příloha č. 3 (pdf, 221 kB, 29.5.2014)

  PESTLE analýza

 • Příloha č. 4 (pdf, 239 kB, 29.5.2014)

  Výstupy evaluace

 • Příloha č. 5 (pdf, 87 kB, 29.5.2014)

  SEA hodnocení

 • Příloha č. 5 (pdf, 2575 kB, 29.5.2014)

  SEA hodnocení: Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí

 • Příloha č. 5 (pdf, 514 kB, 29.5.2014)

  SEA hodnocení: Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

 • Příloha č. 5 (pdf, 190 kB, 29.5.2014)

  SEA hodnocení: Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Strategie rozvoje KHK 2014 -2020"