Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

16.4.2024

Seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR - Polsko

Euroregion Glacensis pořádá v úterý 23. 4. 2024 od 9.00 do 13.00 hod. v Kulturním domě Kvasiny seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR - Polsko. Možnost registrace je do čtvrtka 18. 4. 2024. Více informací, včetně odkazu na registrační formulář, naleznete v pozvánce v příloze:

Pozvánka na seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce (pdf, 215 kB, 16.4.2024 17:43)

27.2.2024

3. výzva meziregionálního programu Interreg Europe - online informační seminář

Ministerstvo pro místní rozvoj, ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe, bude dne 6. března 2024 organizovat online informační seminář, zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe. V rámci semináře budou představeny klíčové rysy tohoto programu, podporované aktivity, tematické zaměření, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení výzvy. Více informací, včetně odkazu pro registraci na online informační seminář, naleznete zde.

27.2.2024

3. výzva meziregionálního programu Interreg Europe - Fórum spolupráce

Dne 20. března 2024 bude vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí v rámci meziregionálního programu Interreg Europe. Při této příležitosti se ve dnech 20. - 21. března 2024 uskuteční v Antverpách Meziregionální fórum spolupráce, kde bude oficiálně 3. výzva otevřena. Více informací, včetně odkazu pro registraci na Fórum meziregionální spolupráce, naleznete zde.

7.2.2024

Interreg Danube a Seed Money Facility - registrace na webináře

V polovině února 2024 pořádá společný sekretariát se sídlem v Budapešti dva webináře pro zájemce o 2. výzvu nadnárodního programu Interreg Danube a výzvu Seed Money Facility. Webináře budou probíhat v angličtině a jsou určeny zejména pro vedoucí partnery. Více informací, včetně odkazů pro registraci na webináře, naleznete zde.

19.1.2024

Online školení, program Interreg Česko - Polsko, výzva 1.2 - Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Dne 22. ledna 2024 od 9:00 hodin se uskuteční online školení pro žadatele k výzvě pro specifický cíl 1.2 - "Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí" v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Více informací, včetně odkazu pro připojení na školení, naleznete zde.

informační leták ke specifickému cíli 1.2 (pdf, 1307 kB, 19.1.2024 11:34)

13.12.2023

Online seminář pro zájemce o 2. výzvu nadnárodního programu Interreg DANUBE

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako národní koordinátor v ČR, bude dne 11. ledna 2024 od 9 do 12 hodin organizovat online informační seminář pro zájemce o 2. výzvu nadnárodního programu Interreg DANUBE.

Veškeré informace k semináři, včetně registračního formuláře pro zájemce, naleznete zde. Na seminář se lze registrovat do 5. ledna 2024.

29.11.2023

Vyhlášení výzvy Seed Money Facility v rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE

Dne 27. listopadu 2023 byla vyhlášena výzva Seed Money Facility v rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE. Jedná se o jednokolovou výzvu, projektové návrhy lze předkládat nejpozději do 29. března 2024.

Cílem výzvy Seed Money Facility je nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů a připravit je tak, aby později mohly získat financování z jiných programů EU.

Podrobné informace a materiály k probíhající výzvě naleznete zde (v angličtině) a zde (v češtině).

Dne 7. prosince 2023 proběhne k SMF výzvě informační webinář v angličtině, na který je možné se registrovat na odkazu zde.