Evropská unie, EHP, granty a dotace - dokumenty

6.11.2012

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu

Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK – grantové projekty Královéhradeckého kraje

17.1.2011

Informační listy OP VK

Hlavním cílem je poskytovat aktuální informace z oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informační listy jsou určeny především pro příjemce finanční podpory, kteří realizují své grantové projekty v rámci globálních grantů OP VK Královéhradeckého kraje.

31.10.2008

Programové dokumenty

Aktuální programové dokumenty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.