Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Logo KAP2


Cílem projektu je zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP mimo jiné umožní plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v Integrovaném regionálním operačním program ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území.

V rámci projektu bude vytvořen Krajský akční plán, který stanoví priority nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Královéhradeckého kraje.

Projekt bude realizován v období od 1. 2. 2022 až 30. 11. 2023 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitními předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


KAP KHK II - základní informace (pdf, 159 kB, 13.4.2022 10:51)Kontakty:

Jméno Pozice v KAP E-mail Telefon
Bc. Jaroslava Baštová Finanční manažerka a administrátorka jbastova@kr-kralovehradecky.cz 702 210 260
Ing. Petra Hnátová Projektová manažerka phnatova@kr-kralovehradecky.cz 702 075 892
Bc. Anna Hrnčířová Věcná manažerka ahrncirova@kr-kralovehradecky.cz 722 960 558
Ing. Dominik Žitný Věcný manažer dzitny@kr-kralovehradecky.cz 725 575 654


Odkazy:

Projekt Metodická podpora akčního plánování (M-PAP) - https://www.npi.cz/projekty/5826-metodicka-podpora-akcniho-planovani

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - https://opvvv.msmt.cz/


Logolink OP VVV-maly