Pakt zaměstnanosti / zaměstnaný region

Logo Pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Více informací najdete na webu: https://www.zamestnanyregion.cz/

9.4.2024

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil 16. dubna 2024 soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

9.4.2024

Konference Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky a partnery připravuje na jaro zajímavou konferenci na téma Digitalizace procesů u zaměstnavatelů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace. Konference proběhne 16. dubna 2024 od 9:00 - 14:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje - sál Zastupitelstva.

10.3.2023

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

10.3.2023

Konference "AGE MANAGEMENT - nezbytnost pro budoucnost"

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů ČR připravuje zajímavou konferenci zaměřenou na znalost principů AGE MANAGEMENTU a jeho aplikaci v praxi. Konference se uskuteční 19.4.2023 od 9:00 - 13:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Zastupitelstva.

9.3.2022

Kulatý stůl na téma Age management

Přijměte pozvání na kulatý stůl na téma Age management, který je pořádán v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací HK, KÚ Královéhradeckého kraje a Úřadem práce ČR. V rámci kulatého stolu rovněž proběhne vyhlášení ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ a dobrá praxe spojená s tímto oceněním.

9.3.2022

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje vyhlásil ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace..