Program rozvoje Kralovéhradeckého kraje

17.7.2017

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

20.6.2017

Územně analytická data obcí

Přehled dat za obce KHK a jejich základní analýza zahrnuje dostupné a ověřené statistické údaje za KHK, které se týkají regionálního rozvoje a jsou uváděny do úrovně jednotlivých obcí. Data jsou zpracována jednak v komplexním tabulkovém přehledu a dále jsou shrnuta v analýze s doplněním grafů a map k jednotlivým tématům.

10.11.2014

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.

2.11.2011

Monitorovací zpráva 2010

Monitorovací zpráva za rok 2010 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/23/1650/2011 ze dne 20. 10. 2011.

6.12.2010

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015.

3.11.2010

Monitorovací zpráva 2009

Monitorovací zpráva za rok 2009 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla přijata Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 9. 9. 2010.

29.9.2008

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (dále jen PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 (dále jen SRK). Struktura Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla projednána se zadavatelem (odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ) a projednána na jednání Výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR ) (12.9.2007).