Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013

6. 12. 2010 Autor: Lucie Vomočilová

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015.

Základními východisky pro zpracování PRK 2011 - 2013 byly závěry vzešlé z průběžného monitoringu a evaluace předcházejícího PRKu 2008 – 2010 a výsledků ex-ante evaluace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 15 a další podněty, které vzešly v průběhu platnosti stávajícího PRKu. PRK je provázán se zpracovanou Dotační strategii 2010 – 2013, která byla schválena v roce 2009. Časový plán Programu rozvoje kraje je časově i věcně spojen také s možnostmi čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU.

PRK 2011-2013 byl přijat na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/16/1133/2010 ze dne 4. 11. 2010

Soubory ke stažení