Metodická pomoc obcím - školství

30.1.2023

Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů

MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem připravilo materiál pro místní samosprávy jakožto (veřejné) zřizovatele mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol a uvádí doporučení k procesu odměňování ředitelů škol.

3.1.2017

Vymezení školských obvodů spádových základní škol po 1. 1. 2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

13.12.2016

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol po 1. 1. 2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

5.3.2013

Ukončení výkonu činnosti ředitele školy

Dnem 31. 7. 2013 končí výkon činnosti na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance těch ředitelů, kteří k 1. 1. 2012 na tomto pracovním místě vykonávali činnost po dobu 3 až 6 let.