Realizace projektů

Oddělení kultury a cestovního ruchu (dříve úsek cestovního ruchu) aktivně čerpá z možných mimorozpočtových zdrojů jak domácích tak i zahraničních a má za sebou již úspěšnou realizaci mnoha projektů, které přispěly ke zkvalitnění nabídky a propagace cestovního ruchu. Níže uvádíme podrobný přehled a popis jednotlivých projektů.