Sociálně-právní ochrana dětí

Staň se náhradním rodičem

Portál s informacemi o náhradní rodinné péči

28.11.2022

Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Královéhradeckého kraje 2022

Schválení „Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Královéhradeckého kraje“ (dále jen „Strategie“) je dalším z kroků transformace, která je souhrnem procesů změny v oblasti řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování péče o ohrožené děti s cílem zajistit péči a podporu v jejich přirozeném prostředí.

28.11.2022

Metodika doprovázení v Královéhradeckém kraji

Metodika doprovázení v Královéhradeckém kraji byla napsána za pomoci pracovní skupiny ve složení: Mgr. Lenka Šilhánková, Mgr. Tereza Čejková, Ing. Michal Klíma, Bc. Alena Šimková, Ivana Jandová, Mgr. Václav Mackerle, Mgr. Šárka Sophie Haismanová

3.1.2022

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zákonem č. 363/2021 Sb. ze dne 9. 9. 2021 došlo s účinností od 1. 1. 2022 k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů. Vyhláškou č. 449/2021 Sb. ze dne 30. 11. 2021 došlo ke změně Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

11.8.2017

Sociálně-právní ochrana dětí

Činnost krajských úřadů, na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je specifikována v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí).