Rozvoj kraje - aktuální informace

29.11.2023

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 23OPK01 - 2. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 27. 11. 2023 (č. usnesení RK/34/1858/2023) schválila zbývající část žádostí o poskytnutí finanční podpory v celkové výši 4 460 000 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v rámci dotačního programu č. 23OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti a úspěšně splnili podmínky hodnocení.

29.11.2023

Vyhlášení výzvy Seed Money Facility v rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE

Dne 27. listopadu 2023 byla vyhlášena výzva Seed Money Facility v rámci nadnárodního programu Interreg DANUBE. Jedná se o jednokolovou výzvu, projektové návrhy lze předkládat nejpozději do 29. března 2024.

Cílem výzvy Seed Money Facility je nastartovat inovativní nápady a usnadnit vývoj projektů a připravit je tak, aby později mohly získat financování z jiných programů EU.

Podrobné informace a materiály k probíhající výzvě naleznete zde (v angličtině) a zde (v češtině).

Dne 7. prosince 2023 proběhne k SMF výzvě informační webinář v angličtině, na který je možné se registrovat na odkazu zde.

28.11.2023

On-line konzultace - prezentace z konzultací

V termínech 30.10.2023, 01.11.2023, 06.11.2023 a 08.11.2023 proběhly on-line konzultace k dotačním programům Královéhradeckého kraje na rok 2024. V příloze je zveřejněna prezentace z těchto konzultací, obsahující přehled změn v dotačních programech a informace k novým dotačním programům, a také Manuál k novému Dotačnímu portálu.