Rozvoj kraje - aktuální informace

21.6.2024

Seminář pro žadatele - 26. 6. 2024 od 16 hodin, Bolehošť

Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami poskytování kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji. Dozvíte se, kdy a jakým způsobem lze podávat žádosti o dotaci. Část semináře bude věnována i programu Nová zelená úsporám LIGHT. Pozvánku naleznete v příloze.

18.6.2024

Online školení pro žadatele - Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis, Interreg Česko - Polsko, priorita 4 - Spolupráce institucí a obyvatel

Euroregion Glacensis pořádá dne 19. 6. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin další online školení, kde budou zopakovány důležité informace týkající se předkládání žádostí o podporu ve Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg Česko - Polsko, priorita 4 - Spolupráce institucí a obyvatel, budou objasněny některé nejasnosti týkající se vyplňování rozpočtových formulářů a bude upozorněno na možné chyby. Více informací, včetně odkazů na přihlášku na školení a na připojení ke školení, naleznete zde.

5.6.2024

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 24OPK01 - 1. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 27. 5. 2024 (č. usnesení RK/17/759/2024) schválila 1. část žádostí o poskytnutí finanční podpory v celkové výši 11 820 000 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v rámci dotačního programu č. 24OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti a úspěšně splnili podmínky hodnocení.

15.5.2024

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na zasedání konaném dne 13. května 2024 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2024. Přílohy obsahují tabulky s výsledky dotačního řízení a pokyny k tisku smlouvy.