Rozvoj kraje - aktuální informace

29.2.2024

Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 24OPK01)

Dne 19. 2. 2024 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

27.2.2024

3. výzva meziregionálního programu Interreg Europe - online informační seminář

Ministerstvo pro místní rozvoj, ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe, bude dne 6. března 2024 organizovat online informační seminář, zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe. V rámci semináře budou představeny klíčové rysy tohoto programu, podporované aktivity, tematické zaměření, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení výzvy. Více informací, včetně odkazu pro registraci na online informační seminář, naleznete zde.

27.2.2024

3. výzva meziregionálního programu Interreg Europe - Fórum spolupráce

Dne 20. března 2024 bude vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektových žádostí v rámci meziregionálního programu Interreg Europe. Při této příležitosti se ve dnech 20. - 21. března 2024 uskuteční v Antverpách Meziregionální fórum spolupráce, kde bude oficiálně 3. výzva otevřena. Více informací, včetně odkazu pro registraci na Fórum meziregionální spolupráce, naleznete zde.

7.2.2024

Interreg Danube a Seed Money Facility - registrace na webináře

V polovině února 2024 pořádá společný sekretariát se sídlem v Budapešti dva webináře pro zájemce o 2. výzvu nadnárodního programu Interreg Danube a výzvu Seed Money Facility. Webináře budou probíhat v angličtině a jsou určeny zejména pro vedoucí partnery. Více informací, včetně odkazů pro registraci na webináře, naleznete zde.