Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín

4. 7. 2024 Autor: admin admin

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín

Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0008013
Zpět na přehled projektů    

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování zázemí pro poskytování sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nově vzniknou dva rodinné domy pro celkem 18 osob se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu a stání pro auta, zahradních úprav a dodáno nezbytně nutné vybavení pro fungování tří domácnosti pro osoby s postižením. Sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) bude poskytovat Domov sociálních služeb Chotělice.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování a rozvoji infrastruktury zázemí pro poskytování sociálních služeb komunitního charakteru, a to v rámci Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje v lokalitě Jičín.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude výstavba dvou objektů a jejich vybavení dle podmínek materiálně technického standardu pro poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Bude vybudována kapacita 18 lůžek ve třech domácnostech (každá domácnost po 6 klientech).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.