Právní předpisy Královéhradeckého kraje

25. 10. 2022

Od 1. 1. 2022 jsou právní předpisy Královéhradeckého kraje (obecně závazné vyhlášky, nařízení) a další zákonem vyjmenované dokumenty nově zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - https://sbirkapp.gov.cz/, a to v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje (do 31. 12. 2021) v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách : http://www.vestniky.cz/