Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Prosím, použijte dočasný statický telefonní seznam. Na odstranění závady se pracuje.

Connect failed: No route to host