Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

ředitel

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup ředitel 1a-N4.118 495 817 280
737 988 777

ORG - odbor organizační a právní

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Malíř Radek Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
602 657 037
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička 1a-N5.103 495 817 714
702 238 305
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
736 521 827
Svěrák Jiří Bc.   koordinátor pro romské záležitosti 1a-P3.108 495 817 666
606 021 039
Teplá Petra Ing.   ekonomka odboru, kapitola 18 - zastupitelstvo kraje 1a-N5.102 495 817 352
736 521 892
Tomášová Veronika Bc.   ekonomka odboru, individuální dotace 1a-N5.102   
727 943 426
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410   
736 521 873
Černá Iveta   zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje 4b-N3.419   
607 044 103
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411   
607 029 476
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
736 521 852
Novotný Ondřej   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva KHK 1a-N3.104   
736 521 860
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
702 178 641
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403   
727 826 871
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
720 987 134
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.101 495 817 206
702 196 319
Lukáč Jan Mgr.   obranné plánování, spolupráce s AČR, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti 1a-N4.104 495 817 755
725 576 979
Mareš Jan Ing.   hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 201
727 970 578
Novotná Marie Mgr.   ochrana utajovaných informací, spisová služba a administrativa 1a-N4.103 495 817 211
725 547 167
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, součinnost s IZS, krizové plánování 1a-N4.104 495 817 471
725 542 595
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 133
702 153 454
Černý Jakub Ing.   referent tiskového oddělení 1a-N5.103 495 817 207
607 045 001
Gregorová Monika   referentka tiskového oddělení 1a-N5.104   
721 979 682
Klemt Jiří   odborný referent 1a-N5.103 495 817 213
725 577 010
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 1a-N5.104 495 817 218
736 521 908
Vaníček Lukáš Mgr.   referent tiskového oddělení 1a-N5.105 495 817 271
725 575 246
oddělení administrativní
Drábková Věra Ing. DiS. zástup vedoucí oddělení 9-N3.924 495 817 220
725 302 062
Benák Miloš Mgr.   referent 1a-N2.121 495 817 391
722 979 269
Klimešová Michaela   asistentka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 1a-N5.118 495 817 221
727 808 465
Tlustá Lia Bc.   referentka 1a-N2.121 495 817 640
720 029 812
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
  
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
601 375 639
Janečková Lydie Mgr.   asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
736 521 904
Líkařová Monika Mgr.   asistentka člena rady Adama Valenty 4b-N3.417 495 817 524
725 903 457
Nováková Soňa   asistentka člena rady MUDr. Zdeňka Finka 9-N3.919 495 817 474
602 561 611
Procházková Alena   asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpánka MBA 9-N3.920 495 817 333
720 045 131
Veselá Radka Bc.   asistentka 1. náměstka hejtmana Bc. Pavla Bulíčka 9-N3.903 495 817 442
720 066 939
Šenková Věra Bc.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
722 960 431

KR - odbor kancelář ředitele

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121   
737 987 666
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
702 033 362
Poláková Petra   asistentka ředitele krajského úřadu 1a-N4.119 495 817 300
702 178 642
Šulcová Radmila JUDr.   právnička odboru DP-HK1.10   
736 521 858
personální oddělení
Janků Pavla Bc. MBA zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 308
725 575 330
Bílová Zuzana Mgr. MPA   výběrová řízení a vzdělávání 1a-N2.104 495 817 301
736 521 825
Hrabalová Hana   rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 581
720 066 684
Krylová Lucie Ing.   péče o zaměstnance (cafeterie), vzdělávání (hromadná školení) 1a-N2.102   
702 212 901
Voňková Petra Bc.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
  
Štefanová Kateřina Ing.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 314
  
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy 4b-P1.422 495 817 302
736 521 835
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303
725 511 786
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
736 521 846
Machek Josef   údržba 4b-P2.407 495 817 118
702 238 296
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
736 521 824
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384
607 094 573
Pavlík Petr   řidič 1a-P2.106   
736 521 903
Petrová Blanka Bc. DiS.   správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu 4b-P1.420 495 817 437
607 005 948
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
736 521 840
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.421 495 817 383
606 021 035
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla Ing. MBA zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
607 050 834
Csiszárová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
725 301 864
Grohová Barbora   referentka 10-P1.1026 495 817 843
720 045 167
Jiroutová Olga   přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení 4a-P1.407   
720 044 695
Svobodová Ludmila   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
725 575 572
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405   
725 575 847
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
607 006 716

MSZ - odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Janeček Jan JUDr. Ph.D. zástup vedoucí odboru 4a-N3.401   
607 074 383
oddělení stížností a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-P1.101   
606 783 015
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 1a-N1.119   
727 814 605
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr.   právník 1a-P1.102   
702 231 396
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 1a-P1.102   
722 979 085
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 1a-P1.102   
736 521 842
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414   
602 471 501
Čapek Roman Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.404   
737 997 799
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4a-N3.402   
727 883 633
Kadavá Zdeňka   4a-N3.413   
720 066 917
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404   
601 326 643
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4a-N3.402   
601 325 876
Kovandová Lenka JUDr.   právnička 4a-N3.412   
606 096 355
Macková Lenka Ing.   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412   
736 521 868
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413   
601 326 638
Nývlt Jan Mgr. DiS.   právník 4a-N3.405   
702 235 643
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412   
702 209 321
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.404   
736 521 861
Srpek Jiří Ing.   referent - oblast silnic 4a-N3.402   
727 883 501
Werner Martin   ekonom oddělení - kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek 4a-N3.413   
702 238 316
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414   
702 034 508
Šímová Ludmila Mgr.   právnička 4a-N3.405   
725 576 372
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
736 521 851
Burešová Dagmar Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401   
720 045 220
Dadáková Marika Mgr.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontroly, volby 4a-P1.403   
601 074 379
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
601 325 882
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
607 029 662
Komárek Aleš Mgr.   přestupky-odvolací a přezkumné řízení, metodika,kontrola,volby 4a-P1.404   
720 044 649
Ládová Jana Mgr.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, veřejné sbírky 4a-P1.403 495 817 154
720 045 064
Novotná Petra Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby 4a-P1.402   
720 045 210
Rybová Simona Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 425
727 899 590
Trojanová Jana   evidence razítek, editace úřední desky, agenda veřejných sbírek 4a-P1.405 495 817 139
702 196 324
oddělení krajský živnostenský úřad
Zadrobílek Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 4c-N3.441   
607 053 202
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
725 574 576
Schejbal Jiří Mgr.   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
720 045 171
Šromová Blanka Ing.   živnostenské podnikání 4c-N3.441   
720 045 212

EK - odbor ekonomický

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
736 521 894
Holenda Richard   refrent daňového řízení 4b-N2.420 495 817 287
724 325 170
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164
602 471 314
Králová Irena Ing.   4a-N2.403 495 817 163
737 850 350
oddělení rozpočtu a financování
Volfová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 252
607 053 251
Andělová Lenka Ing.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
  
Bednářová Gabriela DiS.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 168
702 198 738
Fáberová Kateřina   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 461
727 903 675
Pitrmanová Renata Ing.   sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 177
720 045 087
oddělení účetní evidence
Vanický Luděk Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 138
725 593 678
Gregorová Andrea   účetní, majetek, investiční transfery 4a-N2.401 495 817 159
702 238 186
Nováková Renáta Ing.   hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 412
607 045 689
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
601 074 324
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
722 960 311
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
722 954 493
Skaláková Květa   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 371
702 248 893
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-N2.423 495 817 228
736 521 812
Benková Věra   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.421 495 817 449
725 745 515
Erbenová Marcela Bc.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.422 495 817 504
702 210 197
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4a-N2.404 495 817 491
601 375 638
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO 4b-N2.422 495 817 507
606 021 037
Vosyková Veronika Ing.   Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 4b-N2.421 495 817 232
607 029 573

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí odboru 9-P1.904   
736 521 877
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
  
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414   
725 766 131
Richtr Štěpán Mgr.   odborný referent odboru životního prostředí a zemědělství 1a-N1.103 495 817 521
736 521 843
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103   
736 521 880
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414   
607 094 577
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105   
720 029 488
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-P1.103   
702 209 276
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky, jednotné environmentální stanovisko 1a-P1.105   
601 376 695
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103   
722 974 597
Nosek Tomáš RNDr.   ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 1a-N1.103   
727 949 537
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104   
736 521 881
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414   
736 521 911
Burešová Tereza Ing.   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414   
601 376 691
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193
  
oddělení ochrany přírody a krajiny
Zapletalová Helena Mgr. zástup vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 9-N1.907   
722 974 212
Bajerová Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, náhrady škod 9-P1.901   
607 006 536
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny 9-P1.901   
702 118 495
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES, náhrady škod 1a-N1.102   
727 814 591
Brodský Michal Mgr. DiS.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 370
  
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16   
722 974 592
Milan Luděk Mgr.   ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 9-P1.901   
736 521 878
Novák Aleš Ing.   ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 9-P1.901   
725 560 755
Pospíšilová Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102   
702 118 494
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907   
736 521 879
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 862
Kovářová Veronika Ing.   Rybářství, myslivost 9-N1.908   
702 248 866
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104   
720 029 698
Novotná Květoslava Bc.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
736 521 872
Pechar Jiří Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 293
  
Ruhle Tereza Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908   
607 003 166
Teplá Dana Ing.   lesnictví, dotace 1a-P3.108   
702 212 342
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup vedoucí oddělení, posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
736 521 876
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413   
601 394 172
Dvořáková Klára Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
720 067 043
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407   
727 883 638
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413   
702 208 846
Klevcovová Jana Mgr.   technická ochrana životního prostředí/odpadové hospodářství 1a-N1.101   
724 871 198
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101   
725 939 892
Poláková Martina Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 9-N1.906   
725 542 596
Rybanská Dagmar Ing. Ph.D.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií 9-N1.906   
720 067 071
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413   
702 248 849
Strachoňová Jana Mgr.   integorvaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
607 044 586
Tomášková Pavla Ing.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.413   
724 326 435
Valentová Šárka Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, tech. ochrana život. prostředí / odpadové hospodářství 9-N1.906   
725 542 588
Zamastilová Petra Ing.   posuzování vlivu na život.prostř, integr.prevence-EIA,SEA,IPPC, podpora samospr.činností kraje v oblasti posuzování vlivů na život.prostř. a integr.prevence 9-N1.906 495 817 204
720 044 981

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru DP-HK1.3.12   
736 521 854
Hendrichová Simona Mgr.   Právnička odboru DP-HK1.3.09   
725 576 983
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko DP-HK1.3.11 495 817 231
  
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování DP-HK1.3.26   
725 705 086
Havlová Petra Mgr.   územně analytické podklady DP-HK1.3.20a   
724 871 588
Hofmanová Pavla Ing. DiS.   územní plánování DP-HK1.3.20a   
607 034 477
Hofmanová Radka Mgr.   územní plánování DP-HK1.3.23   
601 074 297
Just Michal Bc.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 044 947
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS DP-HK1.3.20a   
724 870 840
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu DP-HK1.3.19   
727 899 591
Smolová Radana Ing.   územní plánování DP-HK1.3.18   
720 029 398
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování DP-HK1.3.19   
720 044 836
oddělení stavebního řádu
Klofandová Dana Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.3.24   
727 864 588
Antol Kateřina Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.08   
607 028 970
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice DP-HK1.3.11   
722 992 923
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád DP-HK1.3.27   
725 438 382
Havlová Kristýna Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
737 850 350
Hušková Pavlína Ing.   stavební řád DP-HK1.3.10   
736 521 819
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád DP-HK1.3.08   
720 029 792
Svobodová Jana Ing.   stavební řád DP-HK1.3.07   
702 117 703
Ulrichová Petra Bc.   stavební řád DP-HK1.3.22   
702 231 763

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454   
606 622 122
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 418
Klikarová Hana Mgr.   právnička odboru RG, kontrolní činnost 4c-N3.452   
727 883 563
Klodová Pavla Bc.   ekonomka - kapitoly regionálního rozvoje (39), dotační fond (48) 4c-N3.451   
720 045 211
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
736 521 902
oddělení evropských grantů
Kavalír Pavel Mgr. zástup vedoucí oddělení evropských grantů 4c-N3.442   
607 045 571
Bergerová Tereza Mgr.   Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
702 210 109
Dušková Lenka Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.451   
720 987 138
Hejlová Jitka Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
607 094 578
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
602 488 137
Lásková Iveta Bc.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438   
725 948 531
Pavlistová Martina Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 184
601 350 994
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439   
702 075 891
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.440   
736 521 821
Žitný Dominik Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.444   
725 575 654
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.442   
702 209 353
Hlaváčková Lenka Bc. DiS.   životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj 4c-N3.448   
607 053 259
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 4c-N3.448   
602 429 782
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání 4c-N3.448   
702 117 699
Košťálová Renáta Ing.   krajské dotační programy 4c-N3.449   
725 948 529
Mazurová Andrea   dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 4c-N3.449   
725 920 596
Panušová Květuše Mgr.   dotační oblast: sport a tělovýchova 4c-N3.449   
725 576 440
Smejkalová Jindřiška Mgr.   dotační oblast: Regionální rozvoj 4c-N3.448   
702 196 320
Vaněčková Petra Ing.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch 4c-N3.449   
702 185 678
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.452   
736 752 235
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, projekt Obědy do škol, Vesnice roku 4c-N3.450   
601 375 644
Hanušová Michaela Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c- N3.444   
702 248 630
Janáčková Veronika Mgr.   pohřebnictví 4c-N3.440   
736 521 833
Kamenický Petr Mgr.   strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj 4c-N3.450   
736 521 828
Klimeš Jakub Bc.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
736 521 806
Kokyová Veronika   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
722 979 393
Kubešová Martina Ing.   cyklokoordinátor, regionální rozvoj 4c-N3.441   
722 992 463
Kunart Vojtěch Mgr.   regionální rozvoj 4c-N3.439   
727 901 366
Saláková Šafková Martina Ing.   koncepční činnost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 679
Skalská Iva Mgr.   individuální dotace 4c-N3.440   
702 210 112
Stannerová Klára Bc.   zaměstnanost, regionální rozvoj 4c-N3.450   
722 954 667
Staňková Jana Mgr.   projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka 4c-N3.444   
724 870 461

AK - odbor analýz, podpory řízení a kontroly

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Velnerová Radmila Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4b-N2.437 495 817 334
702 124 846
Fojtík Štěpán   referent 4a-N2.407   
722 992 723
Gregor Dominik   referent 4a-N2.407   
722 979 292
Hála Zbyněk   analytik 4a-N2.413 495 817 447
725 745 514
Kačerová Janka Ing.   analytička 4b-N2.437 495 817 335
725 576 101
Pilná Iveta Mgr.   analytička 4a-N2.407 495 817 165
736 521 815
Slezák Tomáš Mgr.   analytik 4a-N2.413   
722 979 167
oddělení přezkumu hospodaření obcí
Střelečková Gabriela Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.118 495 817 227
727 956 086
Dědková Irena Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí a DSO v rámci kraje 1a-N1.117   
727 883 526
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
727 956 092
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117   
601 375 641
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
727 873 835
Kačerová Iva Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117   
702 213 048
Krčková Kateřina Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117   
725 575 485
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24   
725 301 865
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
725 301 866
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22   
736 521 912
Nyklíčková Eva   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118   
737 998 777
Ottová Nikola Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118   
720 045 128
Paďouková Martina   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117   
702 231 491
Vacková Libuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut DP-Na-24   
736 521 913
Valešová Denisa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
607 052 133
Šubrtová Jana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118   
725 870 784
oddělení metodiky a kontroly
Vojtěchová Hana Mgr. zástup vedoucí oddělení metodiky a kontroly 1a-P3.423   
602 148 832
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 1a-P3.423   
724 519 043
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
725 576 908
Jančová Monika Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
725 593 698
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací 1a-P3.423   
727 875 520
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 1a-P3.423   
727 814 590
Kotková Petra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423   
736 521 914
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 1a-P3.423   
601 327 697

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217
601 132 817
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
722 992 584
Horáčková Lucie Mgr.   právnička odboru školství 4b-N1.421   
736 521 889
Machek Jan   projektový koordinátor 1a-N2.120   
603 177 263
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Struna Martin Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.417   
607 094 574
Češková Linda Mgr.   dětské domovy-vzdělávání, supervize 4b-N1.417   
601 074 135
Gápová Věra Mgr. DiS.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.415   
607 094 575
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.417   
702 209 361
Koldrtová Renáta Mgr.   SOŠ, SOU, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416   
607 028 851
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415   
702 209 341
Řeháková Jitka Bc.   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415   
722 960 538
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, obce, školy a školská zařízení, prevence rizikového chování 4b-N1.421   
736 521 855
Dvořák Jan Mgr.   obce, základní školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny a školní kluby) 4a-N1.411   
607 029 914
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol a školských zařízení 4a-N1.411   
725 855 199
Hrnčířová Jana Mgr.   prevence rizikového chování dětí a mládeže 4a-N1.410   
725 547 168
Hulíková Šárka Mgr.   obce, mateřské školy, základní umělecké školy 4a-N1.411   
702 212 838
Kubů Kateřina Bc.   obce, školní jídelny, správa kapitoly 4b-N1.410   
601 073 671
Polednová Iva Mgr.   organizování soutěží a přehlídek, střediska volného času 4a-N1.410   
702 175 793
Zahálková Pavlína Ing.   sport, dotační programy a individuální dotace 4b-N2.417   
607 029 901
Záviský Tomáš Mgr.   sport,dotace,koncepce,Olympiáda dětí a mládeže, tajemník Výboru pro sport a VČA 4b-N1.418   
736 521 838
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402   
736 521 856
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace projektů 1a-N1.104   
702 210 260
Beskydová Sabina Ing.   rozpočtářka, referentka pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
722 952 853
Bittnerová Veronika Bc.   4a-N1.404   
724 326 096
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404   
736 521 915
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.402   
607 028 791
Formánková Kateřina Mgr.   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4a-N1.403   
722 952 913
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace projektů 1a-N1.104   
702 075 892
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404   
736 521 897
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401   
722 954 554
Němeček Martin Mgr.   příprava a realizace projektů 1a-N1.105   
720 045 011
Pilařová Ludmila Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401   
606 096 354
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
725 855 202
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403   
725 560 758
Váša Luděk Ing.   příprava a realizace projektů 1a-N1.105   
722 960 437
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
606 069 933
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
607 094 576
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
602 477 895
Pešková Jana Bc.   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
602 719 072
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
607 052 996
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
702 196 321
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247
725 576 718

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
725 069 333
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
  
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
702 209 173
Schánělová Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
601 376 692
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 345
702 209 301
Aimová Jana Ing.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 348
607 053 051
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561
702 056 708
Fiedlerová Jana Mgr.   sociální práce, sociální služby - metodika, rozvoj 6-N1.02b 495 817 332
725 547 028
Kozová Nikola Mgr. MBA   krajská protidrogová koordinátorka, manažerka prevence kriminality, sociální práce - prevence 4c-N1.450 495 817 433
725 574 672
Machová Zuzana Mgr.   sociální práce, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 571
702 212 226
Máslová Lenka Bc.   přestupky, zvláštní příjemce důchodu - metodika 4c-N1.442 495 817 654
607 030 008
Moravcová Věra     
607 045 549
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   rodinná politika, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 325
702 235 714
Plocová Zdeňka Ing. MBA, DiS.   sociální práce - metodika, prevence 6-N1.02a 495 817 380
736 521 834
Snížek Martin DiS.   odborný garant projektu 4c-N1.452 495 817 531
728 427 784
Šimková Marie Mgr.   koordinace služeb péče o duševní zdraví 6-N1.01 495 817 378
702 213 117
Štohandlová Daniela Mgr.   sociální práce - metodika, prevence 6-N1.02a   
702 248 906
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344
721 979 640
Čejková Tereza Mgr. DiS.   koordinátor transformace péče o ohrožené děti   
607 045 735
Haismanová Šárka Sophie Mgr.   odborný garant projektu   
702 212 847
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.34 495 817 830
725 954 844
Krejčová Ilona Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 4c-N1.440 495 817 568
607 029 833
Magenheimová Mia   koordinátor aktivity KA4 (příprava mladých dospívajících na odchod z dětských domovů)   
601 074 293
Malá Hana Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
725 576 823
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
702 212 399
Pavlová Markéta   odborný pracovník KA3 (síťař) 0   
702 231 709
Pelová Šárka Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
702 198 762
Viková Iveta Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 358
607 006 563
Vrbicová Lada Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 578
721 979 681
Zeinerová Veronika Mgr.   poskytování psychologického poradenství a psychoterapie, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 4c-N1.440 495 817 441
607 053 204
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
727 811 787
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 495 817 431
601 376 696
Andrysová Kateřina Ing.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 326
724 871 488
Charvátová Daniela Mgr. DiS.   metodika nízkoprahových služeb pro děti a mládež a rodiny s dětmi 4c-N1.449   
607 006 590
Jakubcová Petra Ing.   financování sociálních služeb, sběr dat o sociálních službách 9-N1.909   
720 066 685
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
  
Khýn Lukáš Mgr.   koordinátor plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 675
702 235 629
Klimešová Kateřina Ing.   Financování sociálních služeb, controlling 4c-N1.449 495 817 446
720 029 736
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909   
725 999 517
Kratochvílová Petra Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909   
  
Ondráčková Monika Mgr.   sociální služby - metodika, konzultace, poradenství 4c-N1.449   
702 235 752
Plšková Lenka Ing.   odborná garantka projektu 4c-N.452 495 817 342
601 382 078
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
601 325 878
Zachariášová Alena   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 331
725 870 783
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 444
601 326 639

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
775 237 651
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
  
Vojtíšková Andrea Ing.   ekonomka odboru dopravy 4b-P1.419   
722 979 272
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631
720 987 140
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
  
Báča Miloslav Ing.   odborný dozor nad AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, zkoušky učitelů 4c-P1.442   
725 101 265
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
606 094 491
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
  
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4c-P1.439   
702 194 211
Hovorková Veronika Bc.   odborná způsobilost dopravců, finanční způsobilost, eurolicence a opisy, stanoviska 4c-P1.439 495 817 639
702 213 107
Janota Martin Bc.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4b-P1.439   
722 960 558
Kořínková Černá Renata Mgr.   odvolací řízení o přestupcích v silničním provozu 4b-P1.416   
607 053 115
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442   
775 563 574
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416   
725 716 229
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
607 094 572
Hovorka Jiří Bc.   dopravní specialista - analytik 4c-P1.441   
607 029 841
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4b-P1.419 495 817 653
775 328 831
Papež Radek Ing.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441   
737 950 750
Polák Petr   kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419   
702 209 364
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.440 495 817 671
777 076 547
Veselá Judita Ing. Ph.D.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441   
773 073 757
Veselý Vítězslav Bc.   dopravní specialista - analytik 4c-P1.441   
606 051 127
Vrbová Andrea   schvalování jízdních řádů, licence a kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.418   
722 979 362
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418   
607 068 669
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.417 495 817 649
736 521 874
Janeček Jan Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-P1.417   
607 068 663
Kubcová Šárka Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419   
722 974 591
Matějková Jana Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, změny v silniční síti, opravné prostředky 4b-N1.420   
702 196 322
Prouza Miroslav JUDr.   vyvlastňovací úřad, opravné prostředky 4c-P1.440   
722 979 177
Vaňásek Jaroslav Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420   
602 663 814
Verner Jiří Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420   
722 992 822

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.416 495 817 577
736 521 832
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447   
725 511 758
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení, oznamovací povinnost poskytovatelů soc. služeb 4b-N2.415 495 817 506
736 521 875
Chroboková Markéta   zdravotnická dokumentace, archiv 4b-N2.417 495 817 505
720 045 007
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, kontrola obcí, přestupky v oblasti zdravotnictví 4b-N2.419 495 817 526
601 362 123
Jakubec Jan Mgr.   přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4b-N2.419   
607 052 951
Kapuciánová Alla Mgr. Bc.   stížnosti, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4b-N2.419 495 817 526
722 952 936
Kukalová Barbora DiS.   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokračování po zemřelém poskytovateli 4c-N1.445   
607 006 727
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytovaní preventivní péče mimo zdrav.zařízení 4c-N1.444   
728 427 764
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445   
725 003 041
Wsól Lukáš   udělování oprávnění a přerušení k poskytování zdravotních služeb, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 464
702 117 701
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
725 593 351
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Holomková Ladislava Ing. zástup vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.418 495 817 321
736 521 901
Dunková Alena DiS.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.417 495 817 137
601 132 818
Filková Barbora Bc. DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 4b-N2.436 495 817 116
725 999 516
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.436 495 817 116
727 949 896
Sedláčková Lenka Ing.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 4b-N2.437 495 817 562
702 213 071
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 4b-N2.437 495 817 562
601 375 637

INV - odbor investic

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101   
602 441 087
Bittner Oldřich Ing. arch.   krajský architekt 4b-N3.443   
720 045 152
Kutík Jiří DiS.   strategické investice 4a-P3.401   
702 210 839
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 4a-P3.401   
736 521 905
Mitrović Jana JUDr.   právnička odboru 4b-N3.420   
727 883 498
Mrázek František DiS.   strategické investice 4a-P3.401   
602 161 674
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575
736 521 864
Šumpíková Pavlína   administrativní a spisová služba 1a-N3.102   
722 954 683
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4b-N3.422   
602 246 595
Hojná Kosařová Lenka Ing.   specialista veřejných zakázek 4b-N3.423   
720 066 579
Kadaníková Alena Ing.   specialista veřejných zakázek 1a-N3.118   
607 006 578
Stoklasa Fusová Zuzana Mgr.   právnička 1a-N3.118   
736 521 900
Zeinerová Věra Ing.   veřejné zakázky, EZAK, registr smluv 4b-N3.422   
725 547 095
Šebová Eva Ing. MPA   specialista veřejných zakázek 4b-N3.423   
722 960 558
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410   
725 082 412
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.412   
736 521 865
Dvořáček Bořek Ing.   referent pro energetiku 4a-P3.406   
702 235 662
Friedl Libor Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
722 960 639
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.421   
702 296 512
Javůrková Iva   investiční manažerka 4a-P3.401   
720 067 030
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841
725 431 213
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411   
725 974 312
Křivanec Radim Bc.   referent pasportizace majetku kraje 4a-P3.406   
702 210 731
Padrián Tomáš Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
724 010 463
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.401   
702 124 847
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411   
604 235 224
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.412   
727 826 870
Zmítko Václav Ing.   referent přípravy a realizace staveb 4a-P3.406   
727 883 508
Žilka Libor Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.412   
725 999 515
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420   
725 948 502
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.421   
722 979 337
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
736 521 888
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415   
724 325 753

IA - oddělení interního auditu

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Seidlová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-P3.423   
702 231 764
Král Martin Ing. Bc. Ph.D.   interní auditor 4b-N3.419   
720 044 854

KP - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru DP-HK3.19   
737 997 977
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu DP-HK3.18 495 817 310
702 238 333
Tučková Lenka Ing.   asistentka odboru, administrace projektů DP-HK3.18   
607 045 413
oddělení kultury a památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK3.37 495 817 458
601 325 879
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.35 495 817 311
601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
725 575 323
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
727 899 592
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka kultury DP-HK3.31 495 817 466
727 811 784
Mazánková Pavlína Mgr.   odborná referentka kultury DP-HK3.31 495 817 322
720 987 142
oddělení kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu
Karas Martin Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK3.30   
724 870 776
Charouzková Kateřina Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětví a projektový koordinátor DP-HK3.29   
607 012 353
Matušková Daniela Bc.   odborná referentka cestovního ruchu DP-HK3.20   
601 073 929
Roček Filip Bc.   referent kulturních a kreativních odvětví a živé kultury DPHK3.30   
737 876 876
Truncová Pavla Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětí v oblasti komunikace, marketingu a mezinárodní spolupráce DP-HK3.29 495 817 394
725 542 593
Vosátková Veronika Mgr.   odborná referentka cestovního ruchu DP-HK3.20   
720 066 780
Šimáková Kristýna Mgr.   odborná referentka kulturních a kreativních odvětví a živé kultury DP-HK3.30   
725 575 289

INF - odbor informatiky

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N4.402 495 817 140
736 521 817
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
777 160 246
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
602 458 078
Cejnarová Iva Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 597
736 521 848
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
723 697 890
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
725 705 087
Hlava David Bc.   informatik - podpora koncových uživatelů 4b-N4.404 495 817 219
722 974 487
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
725 705 088
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
736 521 818
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
702 211 991
oddělení projektů a síťové infrastruktury
Kočárník Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení projektů a síťové infrastruktury 4b-N3.436a 495 817 182
727 956 087
Bulíček Martin   informatik 4b-N3.437 495 817 134
736 521 884
Hromádková Kateřina Ing.   informatik 4b-N3.437 495 817 152
724 871 308
Prášil Lukáš Ing.   správce komunikační infrastruktury 4b-N3.437 495 817 596
724 871 082
Tejkl Jiří Mgr.   správa telefonů a aplikací, podpora uživatelů 4b-N3.436b 495 817 136
721 979 636
oddělení geografických informačních systémů a digitálně technické mapy
Holas Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení GIS a DTM 4b-N1.438 495 817 144
736 521 816
Dubrovská Klára Mgr.   správce GIS 4b-N1.438   
722 960 669
Martinková Alice Ing.   správce GIS 4b-N1.438 495 817 800
728 427 783
Vyhnálková Odile Ing.   správce GIS a DTM 4b-N1.438   
607 045 649

zastupitelé

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Červíček Martin Mgr. zástup hejtman 1a-N5.117 495 817 223
  
Adamec Ivan Mgr.     
  
Berdychová Martina Mgr.   náměstkyně hejtmana 9-N3.901 495 817 351
  
Berkovcová Jana Mgr.     
  
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA   2. náměstek hejtmana 9-N3.923 495 817 327
731 603 880
Birke Jan     
  
Brandejs Milan   0   
  
Brykner Ladislav Ing.     
  
Bulíček Pavel Bc.   1. náměstek hejtmana 9-N3.904 495 817 442
607 068 659
Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D.   náměstek hejtmana 1a-N3.120 495 817 430
  
Dědeček Jaromír Ing.   předseda výboru kontrolního 4a-N3.406 495 817 343
602 291 189
Dohnal Aleš     
  
Dostálová Klára Ing.     
  
Drejslová Jana Mgr.     
  
Čáp Jan prof. MUDr. CSc.   0   
  
Fink Zdeněk MUDr.   člen rady 9-N3.918 495 817 313
  
Grulich Jan     
  
Hanousek Martin Mgr.   neuvolněný zastupitel   
  
Hantschová Ivana MVDr. Dott.ssa     
  
Holásek Jan JUDr. LL.M.     
  
Horáček Josef     
  
Jarolím Jan Ing.     
  
Kodydek Miroslav     
  
Koleta Petr     
  
Kracíková Dana Ing.     
  
Kricnarová Darina MBA   0   
  
Kříž Jan Ing.   0   
  
Maclová Anna Ing.     
  
Maloch Aleš Ing.   0   
  
Mencl František brig. gen. Ing.   0   
  
Pajgerová Andrea   0   
  
Patková Jana Mgr.   0   
  
Podal Zdeněk   0   
  
Poláček Petr Mgr.   0   
  
Praus Zdeněk Ing.     
  
Springerová Pavlína Mgr. et Mgr. Ph.D.   0   
  
Uchytil Miroslav Ing.   předseda finančního výboru 1a-N3.117 495 817 395
724 186 808
Vágner Dostálová Martina   předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství 4a-N3.407 495 817 545
  
Valenta Adam   člen rady 4b-N3.416 495 817 530
  
Šandová Jana DiS.     
  
Škop Jiří     
  
Štayrová Monika Ing.     
  
Štěpán Jiří PhDr. Ph.D.     
  
Štěpánek Arnošt Mgr. MBA   náměstek hejtmana 9-N3.921 495 817 290
  
Řehoř Václav Mgr.   člen rady 1a-N3.105 495 817 275
  

SNKHK - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jireš Rostislav Ing. zástup 9-N1.911a 495 817 750
  
Chmelová Věra   9-N2.920 0  
  
Červinka Josef   vedoucí úseku hospodářské správy 9-N1.910 495 817 754
736 521 850
Hovadová Lenka   9-N1.911 495 817 761
  
Jirků Josef   9-N1.910 495 817 765
  
Mrázková Hana   0  
  
ostraha RCNP   495 817 113
  
Pražáková Andrea   9-N1.911 495 817 752
  
Zaňka Milan   9-N1.911 495 817 751