Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

Bášová Ludmila Ing. je v případě nepřítomnosti zastupován(a):

Nalezen 1 záznam

 
*)       kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení jméno titul zást.
odb./odd.

 popis činnosti  č. dv.* telefon
Zdražilová Lenka Ing
lzdrazilova@khk.cz
zást.

ZD / OZD

vedoucí oddělení, oznamovací povinnost poskytovatelů soc. služeb 4b-N2.415 495 817 506
736 521 875