Informace pro vlastníky kulturní památky

Informace pro vlastníky kulturní památky   Informace pro vlastníky kulturní památky   Informace pro vlastníky kulturní památky

Je váš dům památkově chráněn? Kupujete starý objekt nebo hodláte opravovat dům v historickém centru města? Vlastníte pomník, sochu nebo movitou věc prohlášenou za kulturní památku, kterou potřebujete restaurovat? Vlastnit památku má své výhody, ale také omezení. Je nutné respektovat zákonné povinnosti. Oprava i běžná údržba památky znamená hodně zařizování. Na co se připravit a na koho se obrátit?

Příručka vlastníka kulturní památky

metodický materiál Ministerstva kultury ČR jak se starat o památku
 

Prohlašování věcí za kulturní památky

informace pro vlastníky o tom, co je kulturní památka, jaký je postup jejího prohlášení a jaké jsou povinnosti vlastníků v době probíhajícího procesu o jejím prohlášení
 

Správní orgány státní památkové péče 

kontakty na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje
 

Dotační tituly

finanční podpora na opravu památky
 

Typy žádostí 

vzory tiskopisů pro jednání s památkovou péčí