Výkaznictví obcí a příspěvkových organizací obcí

Oddělení výkaznictví a financování obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již mnoho let připravuje metodické pomůcky pro obce a dobrovolné svazky obcí Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v části Metodická pomoc obcím. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz, ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky.

Také zveřejňujeme informace, které Vám pomohou se orientovat v problematice účetnictví, rozpočtu, výkaznictví a financování.

Zveřejňujeme i aktuální pokyny k předávání výkazů.

8.3.2024 12:24

Pokyny ke zpracování výkazů

K datu 7. 3. 2024 byly zveřejněny Pokyny k předávání výkazů v roce  2024 pro obce, města, městyse, DSO a příspěvkové organizace a Pokyny k předávání výkazu Schválení účetní závěrky za rok 2023 za obce, města, městyse, DSO a příspěvkové organizace.