Kultura a památková péče

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor je tvořen ze dvou oddělení, která vykonávají činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, památkové péče a kulturních a kreativních odvětví.

vedoucí odboru: Mgr. Kateřina Churtajeva
e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, tel.: +420 495 817 330, mob.: +420 737 997 977
Odbor je umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové (Tomkova 139/9, 500 03 Hradec Králové).

Informace o činnosti jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

19.2.2024

Byla to výzva a výzvy máme rádi!

Příběhy se šťastným koncem nemusí být spojeny jen s hollywoodskými filmy či s olympijskými vítězi. Díky nezdolnosti a obětavosti nadšenců se jich mohou dočkat třeba i polozapomenuté památky. Přízeň osudu téměř v hodině dvanácté políbila barokní zámeček v Hořiněvsi, jehož stěnami procházela historie našeho kraje. Bez entuziasmu i nezištné lásky ke kulturnímu dědictví by se ale jeho zdi už dost možná zhroutily.

19.1.2024

Kraj se hodlá zapojit do společné záchrany Josefova. Stát uvolní až 1,2 miliardy korun

Královéhradecký kraj vítá aktivitu státu, který v současné době nabízí prostřednictvím dvou programů ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj finance na zajištění havarijního stavu pevnosti Josefov na Náchodsku. Možnost čerpání dotací pro Josefov až do výše 1,2 miliardy korun v několika následujících letech je ale spojena s podmínkou, že město Jaroměř a kraj se zapojí do spolufinancování jednotlivých projektů.

20.12.2023

Rekonstrukce Vrbenského kasáren dosáhla už na čtvrtou dotaci, téměř za čtvrt miliardy

Královéhradecký kraj získal dotaci na rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci Králové ve výši 245 milionů korun, a to na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldů z Národního programu obnovy. Jde o čtvrtou a zároveň poslední část finanční podpory, o kterou se kraj ucházel z evropských dotačních programů. Projekt revitalizace a kompletní rekonstrukce bývalého vojenského objektu kasáren v centru krajského města tak má zajištěnou finanční podporu v celkové výši přes 500 milionů korun. Žadatelem o dotace prostřednictvím Centra investic, rozvoje a inovací je kraj jako majitel objektu Vrbenského kasáren.

15.12.2023

Klášterní zahrada v Opočně žije, projekt startu oživení areálu končí

Oživení zahrady bývalého kapucínského kláštera v centru města Opočna se podařilo nastartovat. Dosavadní aktivity se v klášterním areálu realizovaly díky projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně s finanční podporou Fondů EHP 2014–2021. Cíle projektu, který již nyní končí, se podařilo naplnit. Zajistil otevření dříve nepřístupného areálu pro veřejnost a jeho částečnou revitalizaci.

15.12.2023

HEREDITAS OBLIGAT - Cena Rady Královéhradeckého kraje za památkovou péči

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/36/1941/2023 ze dne 11. prosince 2023 vyhlásila čtvrtý ročník Ceny HEREDITAS OBLIGAT - Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

28.11.2023

Kraj hledá nejlepší návrh na modernizaci budovy hradecké hvězdárny

Královéhradecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci modernizace objektu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Zásadním kritériem v posuzování soutěžních návrhů je zachování funkčnosti pracoviště, a to zejména z hlediska vědeckého a edukačního. Architektonická soutěž je dvoufázová, zasedání poroty k hodnocení návrhů vzešlých ze druhé fáze je plánováno na poslední květnové dny v roce 2024.