Obecní živnostenské úřady Královéhradeckého kraje

10. 4. 2024

Seznam Obecních živnostenských úřadů Královéhradeckého kraje s uvedením kontaktů

 

Živnostenský úřad Vedoucí Telefon
Broumov
Masarykova 239
550 14 Broumov
Zuzana Kejzlarová
kejzlarova@broumov-mesto.cz
 
pověřený pracovník OŽÚ
491504233
Dobruška
Nám. F.L.Věka 11
518 01 Dobruška    

pracoviště: Solnická 777,Dobruška

Bc. Dana Ehlová
d.ehlova@mestodobruska.cz
606650 344
Dvůr Králové nad Labem
Nám. T.G.Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové n/L
Ing. Helena Machková
machkova.helena@mudk.cz
499 318 118
Hořice
Nám. Jiřího z Poděbrad 3
508 01 Hořice
Bc. Michaela Marešová
maresova@horice.org    

pověřená vedoucí

492 105 444
Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové    

pracoviště: Střelecká 824, Hradec Králové

Ing. Petr Lámus, DiS.
petr.lamus@mmhk.cz    

 

495 707 510
702 229 204    

 

Jaroměř
Nám. ČSA 16
551 13 Jaroměř
Dana Hukelová
hukelova@jaromer-josefov.cz
491 847 180
Jičín
Havlíčkova 56
506 01 Jičín    

pracoviště: budova ARIS,17. listopadu 16, Jičín

Ing. Monika Kůtková
kutkova@mujicin.cz
493 545 451
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec n/O
Bc. Hana Vavrušková    

hvavruskova@muko.cz

referentka OŽÚ

773 781 155
Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod    

pracoviště: Zámecká 1845, Náchod

Ing. Martin Imlauf
m.imlauf@mestonachod.cz
491 405 452
Nová Paka
Dukelskénám. 39
509 24 Nová Paka
Martina Šulcová
sulcova@munovapaka.cz
493 760 138
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město n/M
Bc. Jana Reková    

rekova@novemestonm.cz

 

    

702 221 447

Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1
504 01
Lenka Orctová, DiS.
orctova@novybydzov.cz    

pověřen vedením

495 703 944
Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov n/K
Mgr. Šárka Frýdová
sarka.frydova@rychnov-city.cz
494 509 453
Trutnov
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
Ing. Zdeněk Kopecký
kopecky@trutnov.cz
499 803 378
Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí    

pracoviště: Krkonošská 8, Vrchlabí

Mgr. Jana Erbenová
erbenovajana@muvrchlabi.cz
499 405 716
Obecní živnostenské úřady jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.Náplň činnosti obecních živnostenských úřadů v přenesené působnosti vyplývající ze zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a jiných právních předpisů:
  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), mj. vydává živnostenská oprávnění fyzickým a právnickým osobám pro živnosti řemeslné, vázané, koncesované a volnou,
  • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných či živnosti volné,
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
  • provozuježivnostenský rejstřík v rozsahu § 60 odst. 2-5 živnostenského zákona,
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
  • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
  • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v §9 až 13, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb.