Soutěže vyhlašované MŠMT

23.8.2018

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace jsou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz

> informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu a prevence rizikového chování

Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.


Portál organizátora soutěží vyhlašovaných MŠMT od školního roku 2018/2019https://soutezekhk.cz/