Regionální rozvoj - cyklodoprava

Otázce dopravy je věnována Královéhradeckým krajem nemalá pozornost. Její nedílnou součástí je rovněž problematika oblasti cyklistické dopravy. Základní dokument týkající se koncepce cyklodopravy schválilo usnesením ZK/19/468/2003 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje po projednání návrhu, který vypracovala projekční organizací SURPMO, a.s. v 03/2003. V průběhu následujících let pak byly činěny kroky k postupnému naplňování stanovených cílů navržených uvedenou koncepcí.

Celý článek

Aktuální informace

7.12.2023

Nová cyklostrategie

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035

6.2.2014

K cílenějšímu rozvoji území přispěje zpracovaná „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“

„Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“ vychází zejména z aktuální potřeby zajistit připravenost realizace dálkových cyklotras a doprovodné infrastruktury na území Královéhradeckého kraje pro čerpání z evropských fondů v období 2014-2020 a umožnit tak další rozvoj území.

11.9.2013

V. ročník Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj ve spolupráci s občanským sdružením Retour a Labská stezka si Vás dovoluje pozvat na V. ročník Konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Konference bude probíhat ve dnech 17. - 18. září 2013 v budově Regioncentra Nový Pivovar v Hradci Králové. Na každý konferenční den je samostatná registrace – viz níže.

11.5.2012

Pozvání na pět víkendových putování po Labské stezce

Od měsíce června do října se bude letos konat v pořadí již čtvrtý ročník tradiční cyklojízdy Tour de Labe, kterou pořádá občanské sdružení Labská stezka Nymburk ve spolupráci s kraji, městy a dalšími subjekty podporujícími cyklistiku, tentokrát pod symbolickým názvem Tour de Labe 2012 pro všechny.

9.9.2011

Labská stezka v roce 2011

Jednou z hlavních akcí letošního roku na Labské stezce, která se uskuteční od 17. do 25. září 2011 bude: TOUR DE LABE HANDICAP + FAMILY 2011

17.6.2010

Výroční zpráva - Královéhradecká labská o.p.s.

Náplní činnosti Královéhradecké labské o.p.as je zajištění vybudovrání cyklostezky, případně cyklotrasy mezi Hradcem Knálové a Kuksem a splavnění toku Labe v tomto useku pro účely osobní přepravy a k činnostem s tím souvisejícím.

28.5.2010

Labská stezka v roce 2010

Po zkušenostech z organizace mezinárodní jízdy od pramenů Labe do Drážďan uskutečněné v rámci závěru doprovodného programu „Národní cyklokonference 2009“ s mezinárodní účastí, pořádané pod záštitou Královéhradeckého kraje v květnu 2009 ve Špindlerově Mlýnu, bude tentokrát jednou z hlavních akcí letošního roku na Labské stezce:

4.5.2010

Královéhradecký kraj podporuje provoz cyklobusů

Rovněž v letošním roce byl vyhlášen Královéhradeckým krajem dotační titul na podporu cyklobusů. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byla pro tyto účely vyčleněna v rozpočtu finanční částka o celkovém objemu 3,5 mil. Kč.