Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje   Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje   Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje je udělována nad významnými tradičními kulturními akcemi, které jsou realizovány na území Královéhradeckého kraje opakovaně minimálně 5 let a významně přispívají k rozvoji kulturního života v regionu. Malé i velké tradiční akce mohou díky podpoře kraje navýšit svůj rozpočet pro danou akci nebo zafinancovat její jednotlivou část. 

 

Kulturní akce v Královéhradeckém kraji s trvalou záštitou Rady KHK:

pro období 2022-2025

pro období 2018-2020

 

Rada Královéhradeckého kraje usnesením číslo RK/33/1799/2017 ze dne 20. 11. 2017 schválila Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím.

Soubory ke stažení