Zákony a předpisy

Zákony a vyhlášky

Mezinárodní smlouvy a úmluvy

1.12.2023

Evropská úmluva o krajině

Mezinárodní smlouva publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s., kterou je součástí českého právního řádu a jíž Česká republika vázána

18.10.2018

Typy žádostí a dalších právních listin

Přestože platná právní úprava státní památkové péče nepředepisuje podávání žádostí na konkrétních formulářích, pro usnadnění orientace zde metodicky uvádíme vzory tiskopisů, které je možné pro účely jednání s oddělením kultury a památkové péče využít.