Krajské dotační programy pro rok 2023

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

  • https://dotace.khk.cz

    V případě problémů s ověřením důvěryhodnosti stránky (může se týkat užvatelů používajích prohlížeč Firefox, Opera apod.) si nejprve nainstalujte kořenový certifikát autority PostSignum (návod na instalaci).

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.

28.11.2023

On-line konzultace - prezentace z konzultací

V termínech 30.10.2023, 01.11.2023, 06.11.2023 a 08.11.2023 proběhly on-line konzultace k dotačním programům Královéhradeckého kraje na rok 2024. V příloze je zveřejněna prezentace z těchto konzultací, obsahující přehled změn v dotačních programech a informace k novým dotačním programům, a také Manuál k novému Dotačnímu portálu.

6.10.2022

Informační zpráva pro uživatele dotačního portálu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.09.2022 schválilo dotační programy pro rok 2023 a „Obchůdek+2021“. Zásadní změnou ve schválených dotačních programech je způsob podání žádosti o dotaci – žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q.