Krajské dotační programy pro rok 2023

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.

5.12.2022

Prezentace ze semináře 23RRDU5

23RRDU5 PODPORA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI – OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – prezentace

6.10.2022

Informační zpráva pro uživatele dotačního portálu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.09.2022 schválilo dotační programy pro rok 2023 a „Obchůdek+2021“. Zásadní změnou ve schválených dotačních programech je způsob podání žádosti o dotaci – žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q.