Krajské dotační programy pro rok 2020

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.

2.4.2020

Informace pro žadatele/příjemce dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních programů na rok 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky z důvodu epidemie vyvolané koronavirem COVID-19 a za účelem eliminace případných nejasností v postupu při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci jeho dotačních programů na rok 2020 nebo při využívání již poskytnuté dotace na realizaci projektu sdělujeme v příloze důležité informace pro žadatele/příjemce dotací a žádáme je, aby se s nimi seznámili. V případě potřeby se žadatelé/příjemci dotací mohou obrátit na pracovníky oddělení krajských dotací, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu.