Zdravotnická dokumentace

12.4.2012

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

V příloze naleznete informace určené poskytovatelům zdravotních služeb, jež se týkají vedení zdravotnické dokumentace, náležitostí zdravotnické dokumentace, dobu uchovávání a postup při jejím vyřazení. Plné znění vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, naleznete v sekci "Zdravotnictví" - "Právní předpisy", a to ve sbírce zákonů, částka 39. V sekci "Právní předpisy" naleznete rovněž plné znění zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.