Veřejné opatrovnictví

31.7.2020

Metodika výkonu veřejného opatrovnictví (2. přepracované vydání)

Rády bychom Vám představily 2.přepracované vydání Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví, jehož hlavní ambicí je nahradit ve vašich knihovnách, šuplících či na vašich stolech první vydání a dál být nedílnou součástí vaší každodenní opatrovnické praxe. Kolektiv autorek: Zuzana Machová, Alena Nosková, Monika Ondráčková, Jana Ouřetská

5.3.2018

Výkon veřejného opatrovnictví

Výkon veřejného opatrovnictví je zastupování v právních věcech a hájení práv opatrovaných obcí. Právní institut opatrovnictví představuje ochranný prostředek pro osoby, které jsou považovány za neschopné spravovat své osobní záležitosti, a to v důsledku duševního onemocnění, mentálního postižení, degenerativního onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového postižení. Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení člověka, kdy je mu soudem jmenován opatrovník, aby hájil jeho zájmy. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak i pro jedno konkrétní řízení. O ustanovení opatrovníka rozhoduje pouze soud.