Komunitární programy

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Komunitární programy Evropské unie jsou programy na nejvyšší úrovni vyhlašovaných programů v EU. Tyto programy vyhlašuje přímo Evropská komise a jsou dostupné všem členům EU a přidruženým státům. Zpravidla nabízejí zájemcům větší finanční příležitosti, ale na druhou stranu také požadují vysokou kvalitu a dopad nejen na jednu evropskou zemi. Soutěží zde projekty z celé Evropy.

Programovací období 2004-2006

Mezi hlavní programy patřil v období 2004-06 zejména 6. rámcový program EU, který byl hlavním nástrojem podporujícím vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Dále se jednalo o populární programy LEONARDO DA VINCI II a SOCRATES II se svými podprogramy, úspěšný byl i program CULTURE 2000, e-CONTENT, e-TEN, YOUTH FOR EUROPE (Mládež), ale i méně známý JEAN - MONNET a další.


Programovací období 2007-2013

U programů na evropské úrovni došlo oproti minulému období k výrazným změnám. Tyto změny byly vyvolány snahou EU lépe koordinovat tyto programy a zamezit jejich dosavadní roztříštěnosti. K podstatným změnám došlo u známých a populárních programů Socrates II a Leonardo da Vinci - oba programy byly sloučeny do jediného Programu celoživotního učení 2007 - 2013.


Přehled vybraných komunitárních programů

7. Rámcový program:

Customs and Fiscalis:

Bezpečnost a ochrana svobod:

Základní práva a spravedlnost:

Program celoživotního učení 2007 - 2013
(Life long learning program) - zahrnuje programy:

  • Comenius - podpora školního vzdělávání
  • Erasmus - podpora vysokoškolského vzdělávání zaměstnanců
  • Grundtvig - podpora vzdělávání dospělých a celoživotní učení
  • Leonardo da Vinci - podpora počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy
  • Transversální (průřezový) program - podpora rozvoje politik a spolupráce v oblasti celoživotního učení, inovací, podpory studia jazyků, ICT, šíření a využívání výsledků apod.
  • Jean Monnet - zaměřuje se na tematiku evropské integrace v oblastech ekonomie, práva, politologie, historie a filozofie

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)

Solidarita a řízení migračních toků

Ostatní:

Další informace o komunitárních programech

www.euroskop.cz - sekce Evropské peníze

www.euractiv.cz - komunitární programy

www.mfcr.cz - sekce EU a zahraničíSoubory ke stažení