Doprava a silniční hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství je tvořen ze tři oddělení, které vykonávají svoji činnost v oblastech dopravní obslužnosti, dopravy a silničního hospodářství.
Vedoucí odboru:
Ing. Tomáš Jurček, tjurcek@khk.cz ,  495 817 630
Více informací o činnosti oddělení  najdete v článku: Činnosti oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství

Aktuální informace z oblasti dopravy a silničního hospodářství

29.3.2022

Informace pro podnikatele, kteří provozují malá vozidla a kteří budou provozovat pouze silniční dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě

Na provozování silniční dopravy malými vozidly (nad 2,5t do 3,5t) v mezinárodní dopravě se od 22.05.2022 budou vztahovat všechny zvláštní požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě upravené nařízením (ES) č. 1071/2009, a to usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost.