Strategie rozvoje kraje 2021-2027

1. 4. 2022 Autor: Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Podstatou strategického plánování v kraji je stanovování rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové aktivity v regionu. Stanovení krajské rozvojové strategie je základní fundament pro přípravu Královéhradeckého kraje na nové programové období 2021–2027.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 byla zpracována v rámci projektu "Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně a s prosperitou“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Celý projekt byl zaměřen na koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021–2027 vyžadovalo nastavení základních strategických dokumentů do roku 2027.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 navazuje na předchozí Strategii rozvoje kraje na období 2014–2020 a pokračuje v zakotvených dlouhodobých prioritách rozvoje kraje. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 reaguje na nové trendy ve vývoji regionální politiky ČR a EU ve vazbě na období 2021+, které reagují především na socioekonomický rozvoj a environmentální aspekt.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1856/2019 ze dne 14. 10. 2019

Soubory ke stažení