Regionální rozvoj - pohřebnictví

1.3.2021

Pohřebnictví za nouzového stavu od 1. 3. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled opatření, která se týkají oblasti pohřebnictví po čas trvání nouzového stavu ode dne 1. března 2021 do 21. března do 23:59 hodin.

18.2.2021

Stát v roli nouzové pohřební služby

Nákup tří polních mobilních márnic pro přechodné uložení těl zemřelých do pohotovostních zásob státu odsouhlasila vláda České republiky. Tím historicky poprvé, minimálně od vzniku České republiky, bude stát schopen pohřbít zemřelou osobu vlastními technickými prostředky bez nutnosti obrátit se na soukromé provozovatele pohřební služby.

2.12.2019

Informace pro obce provozující veřejná pohřebiště

Novela zákona o pohřebnictví Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví)

31.8.2018

Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).