Informace o památkovém fondu v kraji

Informace o památkové fondu v kraji   Informace o památkové fondu v kraji   Informace o památkové fondu v kraji

Na území Královéhradeckého kraje se nachází bohatý památkový fond obsahující významné architektonické, urbanistické, kulturně – historické, umělecké a estetické hodnoty. Pomyslnou korunu tvoří více než 30 národních kulturních památek tvořících nejcennější doklad umu našich předků. Význam a hodnota památkového fondu je dále doplněna více než 3.500 nemovitými kulturními památkami, existencí 7 památkových rezervací, 34 památkových zón městského i venkovského typu a jedné krajinné památkové zóny zahrnující území, na němž se udála historicky významná událost mající vliv na politický vývoj nejen českých zemí ve 2. polovině 19. století – území Bojiště bitvy u Hradce Králové v roce 1866. K těmto územím se dále přimyká množství ochranných pásem jednotlivých kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón.

Národní kulturní památky, chráněná území a ochranná pásma na území Královéhradeckého kraje:

Národní kulturní památky                                                                                      Památkové rezervace

 

Památkové zóny                                                                                                                Ochranná pásma