Programové období 2004-2006

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Jednotlivé programy a iniciativy programového období 2004 – 2006 jsou uvedeny také v menu v levé části obrazovky.

Úspěšně realizované projekty 2004-2006

ObsahCestovní ruch

Hradecko

Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko (pdf, 458 kB, 29.8.2007 10:25)

Krkonoše, Podkrkonoší

Medializace turistického regionu Krkonoše (pdf, 344 kB, 29.8.2007 10:26)
Propagační a informační kampaň regionu Žacléřsko (pdf, 599 kB, 29.8.2007 10:28)

Náchodsko, Broumovsko

Přístavba hotelu Beránek v Náchodě (pdf, 173 kB, 4.10.2007 9:44)
Za poklady Broumovska (pdf, 171 kB, 4.10.2007 9:44)

Podzvičinsko

Propagace turistické oblasti Podzvičinsko (pdf, 622 kB, 29.8.2007 10:29)
Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením - obec Podhorní Újezd a Vojice (pdf, 409 kB, 29.8.2007 10:30)
Afrika uprostřed Evropy (pdf, 295 kB, 28.8.2007 13:07)

Novoměstsko, Rychnovsko

Pozvánka do Regionu Novoměstsko (pdf, 418 kB, 29.8.2007 10:31)
Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí (pdf, 525 kB, 29.8.2007 10:33)

Orlické hory, Podorlicko

Mediální a propagační kampaň Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (pdf, 388 kB, 29.8.2007 10:34)
Sedloňov – Zabydlete se u nás (pdf, 358 kB, 29.8.2007 10:36)
S batohem na zádech Mikroregionem Bělá (pdf, 389 kB, 28.8.2007 13:29)
Na potštejnský hrad (pdf, 461 kB, 29.8.2007 10:37)


Rozvoj lidských zdrojů

Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Moderní metody řízení organizace a vedení lidí (pdf, 299 kB, 25.9.2007 11:43)

Vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Vzdělávání školitelů resuscitace a život zachraňujících úkonů (pdf, 314 kB, 25.9.2007 12:26)
Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče (pdf, 317 kB, 25.9.2007 11:45)
Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče (pdf, 295 kB, 25.9.2007 11:46)
Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické (pdf, 329 kB, 7.11.2007 10:38)

Vzdělávání v oblasti udržitelního rozvoje

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (pdf, 107 kB, 7.11.2007 10:39)

Rozvoj celoživotního vzdělávání

ZŠ SNP - škola vytvářející příznivé prostředí pro vzdělávání všech žáků (pdf, 300 kB, 7.11.2007 10:40)

E-learning

Vytvoření pěti e-learningových specifických vzdělávacích programů pro veřejnou správu KHK (pdf, 231 kB, 25.9.2007 11:48)
Vybudování e-learningového jazykového centra (pdf, 634 kB, 25.9.2007 11:49)

Vzdělávání - Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech

Buďte úspěšnými subdodavateli – informujte se o nárocích ekonomicky silných spoluhráčů (pdf, 280 kB, 25.9.2007 11:50)
Pracovník šitý na míru (pdf, 387 kB, 25.9.2007 11:51)
Strojař šitý na míru (pdf, 392 kB, 25.9.2007 11:52)

Vzdělávání - Univerzita Hradec Králové

Moderní a efektivní lektor (pdf, 309 kB, 25.9.2007 12:01)
Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání (pdf, 307 kB, 25.9.2007 12:02)
REKAP – Rozvoj e-learningových kompetencí akademických pracovníků (pdf, 284 kB, 25.9.2007 12:02)
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území KHK II (pdf, 375 kB, 25.9.2007 12:03)
Moderní spisová a archivní služba v praxi (pdf, 334 kB, 25.9.2007 12:04)
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu (pdf, 338 kB, 25.9.2007 12:05)

Technické vzdělávání

Vzdělávání lektorů v oblasti nových technologií a řídících systémů ve strojírenství a elektrotechnice (pdf, 396 kB, 25.9.2007 11:54)
Podpora modularizace vzdělávacích programů (pdf, 303 kB, 25.9.2007 11:56)

Ostatní

Příležitost (pdf, 350 kB, 25.9.2007 11:55)
Podorlické informační centrum rozvoje lidských zdrojů (pdf, 327 kB, 25.9.2007 11:57)
5M PROFI-MEN – pět vzdělávacích modulů (pdf, 358 kB, 25.9.2007 11:58)
Studnice vzdělávání (pdf, 415 kB, 25.9.2007 11:59)
Další vzdělávání lektorů jazykové školy (pdf, 304 kB, 25.9.2007 12:00)


Rozvoj lidských zdrojů, poradenství - sociální oblast

Charita

Centrum aktivního přístupu k zaměstnání znevýhodněných skupin na trhu práce (pdf, 341 kB, 25.9.2007 13:27)
Právní poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (pdf, 284 kB, 25.9.2007 13:28)
Nová šance (pdf, 294 kB, 25.9.2007 13:29)

Znevýhodněné skupiny obyvatel, vzdělávání pedagogů a asistentů

Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva (pdf, 309 kB, 25.9.2007 13:30)
Chceme být s vámi (pdf, 387 kB, 25.9.2007 13:30)
Znakový jazyk - základní kompetence pedagoga neslyšících (pdf, 225 kB, 7.11.2007 10:41)

Plánování sociálních služeb

Zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Hradci Králové (pdf, 447 kB, 4.10.2007 9:49)


Rozvoj podnikání a služeb, sociální integrace

Vybudování nové technologie kalového hospodářství - verze 1 (pdf, 473 kB, 4.10.2007 9:50)
Vybudování nové technologie kalového hospodářství - verze 2 (pdf, 139 kB, 4.10.2007 9:53)
Obecní dům Nepolisy (pdf, 297 kB, 4.10.2007 9:54)
Kopeček - Statek v Bartošovicích v Orlických horách (pdf, 306 kB, 4.10.2007 9:56)
Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově - verze 1 (pdf, 357 kB, 4.10.2007 9:57)
Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově - verze 2 (pdf, 173 kB, 4.10.2007 9:58)
Šance na dobrou práci (pdf, 360 kB, 4.10.2007 9:59)
Nespecifický streetwork STREET (pdf, 382 kB, 4.10.2007 9:59)
Skok do práce (pdf, 287 kB, 4.10.2007 10:00)
Integrační centrum Bělá (pdf, 429 kB, 4.10.2007 10:01)
Příležitost (pdf, 423 kB, 4.10.2007 10:01)


Zdravotnictví

Healthy Economy (pdf, 284 kB, 4.10.2007 10:20)
Vyhledávací studie pro založení medicínsko-farmaceutického klastru (pdf, 323 kB, 4.10.2007 10:21)


Infrastruktura a internetizace

Infrastruktura

Průmyslová zóna Nový Bydžov - Zábědov (pdf, 249 kB, 4.10.2007 10:22)

Internetizace

Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866 (pdf, 337 kB, 4.10.2007 10:23)
Internetizace Mikroregionu Brodec (pdf, 338 kB, 4.10.2007 10:23)
Veřejný internet Mikroregionu Černilovsko (pdf, 335 kB, 4.10.2007 10:24)
Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje (pdf, 376 kB, 4.10.2007 10:25)
Bezdrátový internet a návazné služby veřejnosti v Mikroregionu Nechanicko (pdf, 360 kB, 4.10.2007 10:26)
Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje (pdf, 354 kB, 4.10.2007 10:26)
Rozvoj IKT na Novopacku (pdf, 376 kB, 4.10.2007 10:27)
Internetizace turistického centra Strážné (pdf, 297 kB, 4.10.2007 10:28)
Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu Třebechovicko (pdf, 334 kB, 4.10.2007 10:29)


Transformace průmyslu

ICN (Industrual Change Network) (pdf, 331 kB, 4.10.2007 10:30)


Doprava a silniční komunikace

Doprava

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - Terminál BUS HD (pdf, 387 kB, 4.10.2007 10:30)

Silniční komunikace

Úprava parkovišť a místní komunikace na Hvězdu (pdf, 461 kB, 4.10.2007 10:31)
Komunikace A (1. část) - město Jičín - Průmyslová zóna II a III (pdf, 335 kB, 4.10.2007 10:32)
Rekonstrukce a OŽK silnice II/303 - část 1 (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:33)
Silnice II/319 Rychnov nad Kněžnou - Rokytnice v Orlických horách (pdf, 441 kB, 4.10.2007 10:34)


Zemědělství a rybářství

Zemědělství

Rozšíření skladovacích kapacit obilí (pdf, 323 kB, 4.10.2007 10:35)
Obnova nadzemního závlahového systému a části podzemního odvodňovacího systému (pdf, 330 kB, 4.10.2007 10:36)

Rybářství

Zpracovna sladkovodních a mořských ryb (pdf, 268 kB, 4.10.2007 10:37)


Životní prostředí

Instalace tepelného čerpadla v budově obecního úřadu (pdf, 321 kB, 4.10.2007 10:38)
Jičín poldr pod rybníkem Šibeňák (pdf, 295 kB, 4.10.2007 10:38)
ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje (pdf, 315 kB, 4.10.2007 10:39)
Odbahnění rybníku v Prkenném Dole (pdf, 514 kB, 4.10.2007 10:40)
Prkenný Důl - rybí přechod na Sněžném potoce - č. 42140531 (pdf, 509 kB, 4.10.2007 10:41)


Přeshraniční spolupráce

Spolupráce školských zařízení

Naše město náš domov (pdf, 377 kB, 4.10.2007 10:41)
Škola pro udržitelný život - česko-polská síť komunit. projektů udržitelného rozvoje iniciovaných školami (pdf, 263 kB, 4.10.2007 10:43)

Cestovní ruch

Propagace Správy KRNAP (pdf, 455 kB, 4.10.2007 10:44)
DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (pdf, 209 kB, 4.10.2007 10:45)
Záchytné parkoviště pro turisty Slavný (pdf, 505 kB, 4.10.2007 10:45)
Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:46)

Doprava, silniční komunikace, cyklotrasy

Zřízení železniční zastávky Hostinné - město (pdf, 639 kB, 4.10.2007 10:47)
Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice) (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:48)
Oprava místní komunikace k hraničnímu přechodu v České Čermné (pdf, 516 kB, 4.10.2007 10:49)
Rekonstrukce krytu silnice II/310 (pdf, 391 kB, 4.10.2007 10:50)
Okruh T. G. Masaryka (pdf, 567 kB, 4.10.2007 10:50)
Silnice III/3032 a 3033 Velké Poříčí - Malá Čermná, státní hranice (pdf, 437 kB, 4.10.2007 10:51)

Využití potenciálu záchranářských složek

Pořízení požární techniky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v pohraničí (pdf, 129 kB, 4.10.2007 10:52)

Fond mikroprojektů

Česko - polské Podnikatelské listy 07 (pdf, 435 kB, 4.10.2007 10:53)
Rošáda II (pdf, 430 kB, 4.10.2007 10:53)
Orlické hory - hranice, která spojuje (pdf, 1302 kB, 11.12.2007 14:31)
Orlické hory bez hranic (pdf, 2062 kB, 11.12.2007 14:32)
Sezónní turistické noviny - Kačenčiny listy (pdf, 1757 kB, 11.12.2007 14:33)
Nejen sportem proti drogám (pdf, 832 kB, 11.12.2007 14:34)
O pohár vodníka Floriána (pdf, 2169 kB, 11.12.2007 14:35)
Hrádouská vařečka (pdf, 828 kB, 11.12.2007 14:35)
Broumovské stěny nás nedělí (pdf, 1025 kB, 11.12.2007 14:36)
Lidové tradice na česko-polském pohraničí 2007 (pdf, 556 kB, 11.12.2007 14:37)


Partnerství

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II. (AKKORD) (pdf, 438 kB, 4.10.2007 10:54)
Evropské projektové centrum - budování regionálního partnerství (pdf, 440 kB, 4.10.2007 10:56)
GRIP-IT - Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools (pdf, 370 kB, 4.10.2007 10:58)


Další úspěšné strukturální i předstrukturální programy a projekty EU naleznete na webu Centra pro regionální rozvoj České republiky, aplikace Integrovaný regionální informační systém (IRIS) - Programy a projekty EU, viz. Programy a projekty EU