Silniční doprava

4.2.2022

Informace pro podnikatele, kteří provozují malá vozidla a kteří budou provozovat pouze silniční dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě

Na provozování silniční dopravy malými vozidly (nad 2,5t do 3,5t) v mezinárodní dopravě se od 22.05.2022 budou vztahovat všechny zvláštní požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě upravené nařízením (ES) č. 1071/2009, a to usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost.

4.1.2022

Profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou zdravotnické přípravy v autoškole, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení, o jehož vydání rozhoduje Krajský úřad.

14.9.2018

Eurolicence

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen „Eurolicence"), která se vydává dle zákona č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské Unie.

21.6.2018

Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly (dále jen „STK") je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.