Evropská územní spolupráce (2021-2027)

6.9.2022

Evropská územní spolupráce

Kromě národních operačních programů podporuje politika soudržnosti rovněž spolupráci v rámci Evropské unie i některých nečlenských zemí. Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Partneři z České republiky se i v programovém období 2021-2027 mohou opět zapojit do programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.