Aktualni informace

17.4.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, přírodní památky Na Hadovně a návrh plánu péče o stávající přírodní památku Na Hadovně pro období 2024-2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na Hadovně, ležící v katastrálním území Proruby u Potštejna a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Na Hadovně.

22.3.2024

Vzdělávací projekt - Malé obce a voda

Vzdělávací projekt Malé obce a voda, který je orientován na veřejnou správu – především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích.

20.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PR Chropotínský háj a návrh plánu péče o stávající PR Chropotínský háj pro období 2025 – 2034

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj, ležící v katastrálních územích Očelice a Ledce a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní rezervace Chropotínský háj.

7.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PP Bělohradská bažantnice a návrh plánu péče o stávající PP Bělohradská bažantnice na období 2025-2035

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělohradská bažantnice, ležící v katastrálním území Lázně Bělohrad a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Bělohradská bažantnice.

6.3.2024

Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PP Černá stráň a návrh plánu péče o stávající PP Černá stráň na období 2025-2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. h) a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 a ust. § 40 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Černá stráň, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové a s návrhem záměru na vyhlášení přírodní památky Černá stráň.

6.3.2024

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Roudnička a Datlík na období 2025 - 2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Roudnička a Datlík, ležící v katastrálních území Kluky, Roudnička a Třebeš.

5.3.2024

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Sítovka na období 2025 - 2042

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Sítovka, ležící v katastrálním území Nový Hradec Králové.

9.1.2024

Jednotné environmentální stanovisko

Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní, a pro další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.