Aktualni informace

20.7.2023

Návrh plánu péče o přírodní památku Březhradské písčiny na období 2024-2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Březhradské písčiny.

20.7.2023

Návrh na vyhlášení ZCHÚ - Přírodní památka Březhradské písčiny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle § 77a odst. 4 písm. h) zákona, oznamuje v souladu s ust. § 40 zákona, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Březhradské písčiny.

29.6.2023

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Na víně na období 2024 - 2033

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na víně. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 5,47 ha.

18.5.2023

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Halín na období 2023 - 2037

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Halín. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 160,83 ha.

13.3.2023

Návrh plánu péče o přírodní památku Kopec sv. Jána

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Kopec sv. Jana.

13.3.2023

Návrh na vyhlášení ZCHÚ - Přírodní památka Kopec sv. Jána

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle § 77a odst. 4 písm. h) zákona, oznamuje v souladu s ust. § 40 zákona, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kopec sv. Jana.

14.2.2023

Plán pro zvládáni sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje

Dne 30. 1. 2023 byly ukončeny práce na Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Královéhradeckého kraje (dále i „Plán“). Plán je podkladem pro rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad podle § 6 odst. 4, § 59 odst. 5 nebo § 109 odst. 1 vodního zákona při zvládání sucha, vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody.

18.1.2023

Návrh plánu péče o přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky na období 2023-2037

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dymokursko - Bahenské louky.