Krajský akční plán rozvoje vzdělávání - Dokumenty

7.6.2016

Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji

Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji byla zpracována v rámci projektu P-KAP, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v období listopad 2015 – leden 2016 .