Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (dokument KAP)

21. 5. 2020 Autor: Petra Hnátová

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královehradeckého kraje byl dne 24. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

04 - Prioritizace potřeb (pdf, 1009 kB, 7.3.2017 11:58)
Prioritizace potřeb

03 - Návrhová část KAP (pdf, 543 kB, 7.3.2017 11:59)
Návrhová část KAP

02 - Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji (pdf, 5771 kB, 7.3.2017 12:00)
Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji

01 - Analýza potřeb v území (pdf, 3615 kB, 7.3.2017 12:02)
Analýza potřeb v území

Manažerský souhrn (pdf, 353 kB, 7.3.2017 12:15)
Manažerský souhrn

Logo OP VVV